Po navodilu ministra Lebna začeli odstranjevati plovila v Jernejevem kanalu

Direkcija RS za vode (DRSV) je začela z odstranjevanjem opuščenih plovil neznanih lastnikov iz Jernejevega kanala – danes z odstranitvijo prvega plovila. Gre za napovedan ukrep, ki sledi pozivu, s katerim je na podlagi Odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), DRSV pozval lastnike, da to opravijo sami do konca preteklega leta. IRSOP je v odločbi evidentiral 16 opuščenih plovil neznanih lastnikov, na poziv pa sta se do danes odzvala 2 lastnika. Na poziv IRSOP sta se tudi že odzvala 2 lastnika plovil z vidno registrsko oznako.

Minister za okolje in prostor Jure Leben je poudaril, da se je danes v Jernejevem kanalu »kar 15 let po obljubi države, da bo iz krajinskega parka odstranila opuščena plovila, odstranila prva barka. To je pomemben prvi korak za začetek nove zgodbe tukaj v osrčju Nature 2000. Nedopustno in nerazumljivo je, da se to vse do danes ni zgodilo in da so si vsi pristojni ta vroč kostanj neodgovorno samo podajali – časi, ko se je lahko nesankcionirano smetilo po Sloveniji, so minili.« Minister je dodal, da ta plovila ne sodijo v krajinski park, v osrčje NATURE 2000 in: »Ta plovila sodijo na smetišče, tja jih bomo tudi odpeljali. Dlakocepiti o tem, kdo je za to pristojen, kriv – je milo rečeno nedostojno. Vesel sem, da bomo sedaj skupaj z občino lahko začeli urejati to območje«.

Več: spletna stran MOP

Oznake: