Po eReceptu danes tudi eNapotnica, pomembno orodje za skrajševanje čakalnih dob

Od danes sta eNapotnica in papirnata napotnica za storitve v zdravstvu povsem izenačeni. Zaživela je še ena od pridobitev eZdravja, ki se je začel izvajati leta 2015 in v slovensko zdravstvo prinaša rabo elektronskih komunikacijskih sredstev, kar za pacienta pomeni predvsem več kakovosti in varnosti v zdravstvu. Gre za projekt informatizacije in povezavo različnih informacijskih sistemov, ki jih izvajalci uporabljajo, v en skupen nacionalni informacijski sistem.

V okviru eZdravja že deluje eRecept, ki je papirnate recepte za zdravila povsem izenačil z elektronskim poslovanjem v zdravstvu. Zdravnik po novem recepta ne izpisuje ampak ga pošlje v centralni sistem, od koder ga pridobi lekarna. Gre za zmanjšanje administrativnega bremena in optimizacijo z vidika prenosa informacij v zdravstvu. eRecept je je odlično zaživel v praksi in prinesel mnogo prednosti tako na strani pacientov kot zdravstvenega osebja.

Z današnjim dnem je zaživela tudi eNapotnica, ki ukinja papirnato naročanje na zdravstvene storitve, kar pomeni, da pacient ne bo več dolžan v roku petih dni posredovati napotnice izbranemu izvajalcu ampak se bo njegovo naročilo v sistemu opravljeno istočasno z izdajo napotnice. Pacienti pa se bodo, v kolikor bodo želeli, lahko naročali tudi osebno ali po telefonu, kot je bilo to omogočeno že do sedaj. Sistem elektronskega naročanja omogoča pregled prostih terminov ali okvirnih terminov pri vseh izvajalcih na enem mestu, in sicer za kar 190 vrst zdravstvenih storitev. Sočasno je pacientu omogočeno, da podatke svojih napotnic lahko preverja na portalu zVEM, ker ima tudi možnost osebnega naročanja ali odpovedi termina.

S sistemskega vidika je eNapotnica pomembno orodje v boju skrajševanja čakalnih dob. Šele od leta 2015 vsi izvajalci zdravstvenih storitev poročajo o vpisanih v čakalne sezname. Na ta način se vzpostavlja preglednost in transparentnost celotnega procesa upravljanja s čakalnimi seznami. Z uvedbo eNapotnice bodo seznami prečiščeni in bo evidentno razvidno tako število čakajočih kot realna čakalna doba po posamezni storitvi.

S širitvijo nabora storitev v okviru informacijskega sistema eZdravje sledimo evropskim usmeritvam na področju celostne informatizacije zdravstvenega sistema in cilju izboljšanja kakovosti in učinkovitosti zdravstvenih storitev.