Plenarno zasedanje

Minuli teden je v Državnem zboru potekalo marčevsko plenarno zasedanje.

Poslanke in poslanci so na plenarnem zasedanju sprejeli spremembe Zakona o prijavi prebivališča, s katerimi se ureja problematika fiktivnih prijav. S spremembami se onemogoča zlorabo prijav stalnega in začasnega prebivališča na naslove, ki niso namenjeni stanovanjski rabi.

V poslanski skupini SMC smo med razpravo opozorili na problematičen vidik zbiranja podatkov o narodnosti, veroizpovedi in maternem jeziku, v namen prijave prebivališča. ”Ustava je v 41. členu, kjer govori o pravici do svobode vesti, jasna. Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. Ustava je jasna tudi v 38. členu, ko govori o prepovedi zbiranja osebnih podatkov v nasprotju z njihovim namenom,” je izpostavila vodja poslanske skupine Janja Sluga. Z vloženim amandmajem smo v SMC dosegli črtanje tovrstnega zbiranja podatkov.

Poslanke in poslanci so v drugi obravnavi podprli Zakon o nacionalnem demografskem skladu, ki naj bi v prihodnje prevzel del bremen pokojninske blagajne. V SMC menimo, da je pomembno, da demografski sklad v določeni meri naslovi tudi mlade, zato smo skupaj s koalicijskim partnericami vložili amandma, ki predlaga, da se od 10 odstotkov dividend del nameni tudi za ukrepe politike štipendiranja.

Državni zbor je na plenarni seji sprejel dopolnila k Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki zagotavlja pravico do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela za starše in druge upravičence, ki sobivajo ob bolnih otrocih v bolnišnici ali zdravilišču. S spremembami zakona se zvišuje starostna meja otrok, katerih starši imajo pravico do sobivanja v zdravstvenem zavodu. Do sobivanja v bolnišnici bodo tako upravičeni starši do vključno 14. leta otrokove starosti, starši z bolnim otrokom do 18. leta starosti v določenih izjemah in starši otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 24-urno nego, ne glede na starost.

Kot smo imeli priložnost izpostaviti že na seji Odbora za zdravstvo – imeti nekoga, ki jih nenehno bodri in jim stoji ob strani v trenutku, ko se verjetno soočajo z velikimi duševnimi in fizičnimi stiskami, je za otroke neprecenljive vrednosti, zato v SMC predlagane spremembe podpiramo.

Poslanke in poslanci so brez glasu proti sprejeli spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki ga je pripravilo ministrstvo za pravosodje. Temeljni cilj je večja zaščita najranljivejših družbenih skupin kot so otroci, pa tudi posamezniki, ki so se znašli v socialni stiki in jim grozi izguba doma, v katerem bivajo ter zaščita živali kot čutečih bitji. Iz izvršbe se tako izvzemajo tudi hišni ljubljenčki oziroma živali kot so psi, mačke, ptice in druge, ki so namenjene za družbo.

Državni zbor  je na plenarni seji opravil splošno razpravo o spremembah in dopolnitvah  Stanovanjskega zakona.

Predlog zakona vsebuje nekatere  rešitve, na katere smo nestrpno čakali, in ki predstavljajo prvi premik k temu, da bodo mladi in mlade družine svoje stanovanjsko vprašanje rešili lažje. V SMC pozdravljamo dobre rešitve,  kot so zvišanje neprofitne najemnine z revalorizacijo točke, višje zadolževanje stanovanjskih skladov in ustanovitev javne najemniške službe. Hkrati bi si eleli, da bi predlog zakona področje najemniških razmerij in upravljanje večstanovanjskih stavb naslovil bolj celostno. To je korak, ki nas čaka v prihodnje.

V okviru plenarne seje so poslanke in poslanci razpravljali tudi o spremembah pokojninskega zakona, ki določa krajše (4-letno) prehodno obdobje za zvišanje odmernih odstotkov za izračun pokojnine. Poleg tega se s predlogom zvišujejo tudi najnižje invalidske pokojnine.

S podporo sprememb zakona smo naredili še en korak na poti k zagotavljanju pravičnejše ureditve predvsem za tiste, ki že tako težko živijo, bodisi zaradi nizkih pokojnin bodisi zaradi prenizkih plač. Pa vendar ostaja problem nizkih pokojnin in nizkih plač problem, ki se mu moramo kot družba vedno znova posvečati in ga naslavljati tudi v drugih zakonih. V prihodnje pa bo potreben tudi razmislek o morebitnem drugačnem pokojninskem sistemu, ki že s sedanjimi številnimi spremembami dobiva drugačno podobo.