Pismo predsednika stranke dr. Mira Cerarja članicam in članom SMC

nk-pv-1801-16-02_2Spoštovane članice in člani Stranke modernega centra (SMC),

včeraj sem na tiskovni konferenci javnosti pojasnil svojo odločitev v zvezi s ponujenim odstopom ministra Dušana Mramorja ter svojo pobudo glede migrantske problematike, ki sem jo naslovil na voditelje evropskih držav in nekaterih evropskih institucij. Kot članicam in članom SMC vam želim v zvezi s tem in z aktualno politično situacijo v državi neposredno sporočiti še naslednje:

Ponujeni odstop ministra Mramorja sem zavrnil zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je, da je minister zdaj (za razliko od svojih prvih nespretnih izjav) svojo napako javno priznal, jo obžaloval, se zanjo opravičil ter izrazil namero, da vsa neupravičeno pridobljena sredstva (v enkratnem znesku) vrne. S tem, ko je storil vse to in hkrati ponudil odstop z mesta ministra, je po moji oceni dokazal, da se zaveda svoje odgovornosti in jo v celoti sprejema. Ker je napako storil v času, ko ni opravljal ministrske funkcije, je bila za mojo odločitev – kot drugi razlog – ključnega pomena tudi presoja, kako je doslej opravljal svoje ministrsko delo. V tem pogledu je več kot očitno, da je delo opravil odlično, kar dokazujejo številna prepričljiva in merljiva dejstva: zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja pod 3%, sprejetje zakona o fiskalnem pravilu, oblikovanje strategije upravljanja z državnim premoženjem, prispevek k relativno visoki in stabilni gospodarski rasti, k povečanju zaposlenosti (predvsem tudi med mladimi), k izboljšani mednarodni konkurenčnosti Slovenije ter k porastu vseh bonitetnih ocen (slednje je vodilo v več kot pol milijarde evrov prihranka za državo, saj so se obrestne mere na naš dolg znižale na najnižjo raven v zadnjih letih – na 1,5%). Za vse te in številne druge dosežke (ki jih je preveč, da bi jih tu nadalje našteval) ga je ugledna londonska revija The Banker izbrala za evropskega ministra leta 2016. Minister Mramor je tako zdaj javno pripoznan kot najuspešnejši finančni minister v Evropi, v institucijah EU pa tudi zaradi njegovega pomembnega prispevka k delu naše vlade ocenjujejo, da je bila Slovenija v preteklem letu ena najuspešnejših držav.

Naj ob tem poudarim, da je te napake razkrila naša vlada, točneje ministrstvo, ki ga vodi minister Koprivnikar, član SMC.

Ko sem pretehtal oba navedena razloga, sem se odločil, da dr. Dušana Mramorja v dobro Slovenije pozovem, da še naprej opravlja svojo ministrsko funkcijo, pri čemer pa sem mu tudi sam izrazil kritiko za njegove pretekle napake. Naj ob tem poudarim, da je te napake razkrila naša vlada, točneje ministrstvo, ki ga vodi minister Koprivnikar, član SMC, čeprav gre za napake iz leta 2008 (teh napak torej ni razkrila nobena od prejšnjih treh vlad). To je še en dokaz, da SMC misli resno s svojo zavezo k uveljavljanju pravne države ter višje politične in pravne kulture. Vlada oziroma pristojno ministrstvo zdaj že pripravlja ustrezne pravne spremembe, ki bodo v prihodnje onemogočile takšne neprimerne prakse (neustrezno izplačevanje dodatkov za stalno pripravljenost).

Ob tem vam želim, drage članice in člani SMC, sporočiti še naslednje. Vlada je ta hip napadana vsepovprek in s strani najrazličnejših etabliranih in drugih družbenih institucij in skupin. Pri tem v resnici ne gre toliko za napade na vlado oziroma koalicijo, pač pa je v resnici napadana naša stranka – SMC. Z načelnim in vztrajnim zasledovanjem naših programskih in koalicijsko dogovorjenih ciljev smo namreč očitno močno vznemirili vse tiste, ki so se v preteklih letih nepošteno bogatili na račun naših državljank in državljanov ter neupravičeno pridobili mnoge materialne dobrine, privilegije in družbeno moč. Mnogi izmed njih zdaj ne morejo več ravnati netransparentno in si neupravičeno pridobivati koristi na račun celotne skupnosti. Zato sprožajo zoper nas mnoge neutemeljene kritike in nas od vsepovsod napadajo, kljub temu, da večina objektivno merljivih finančnih, ekonomskih in socialnih kazalcev kaže, da je že v tem relativno kratkem času, v katerem vlado in koalicijo vodi SMC, prišlo do precejšnjega izboljšanja stanja v naši državi in družbi.

Naj vam zato jasno zagotovim: predano in zavzeto delamo in bomo delali naprej.

Naj vam zato jasno zagotovim: predano in zavzeto delamo in bomo delali naprej. Da uresničimo naše cilje. Da Slovenijo dvignemo v njeni politični, pravni in obči državljanski kulturi ter da sebi in bodočim rodovom zagotovimo uspešen in trajnostni razvoj. SMC ostaja in mora ostati osredotočena na delo, ki ga moramo opraviti, na dobro upravljanje države, na zagotovitev ključnih izboljšav v javni upravi, zdravstvu, gospodarstvu, infrastrukturi in povsod drugod. Seveda pa moramo ob vsem tudi vedno znova dostojanstveno in odločno javno povedati, da ne pristajamo na neresnice in na ravnanja, ki so v škodo naši državi in družbi.

Mnogo neresnic se je doslej v javnosti razširilo tudi glede postavljanja tehničnih ovir (vključno z žično ograjo) na naši Schengenski meji s sosednjo Hrvaško. Gre za nujne tehnične ovire, ki naši južni sosedi preprečuje njeno že večkrat uveljavljeno prakso, ko nam je tisoče izčrpanih beguncev nenapovedano, razpršeno (preko rek, polj, mimo naših vasi itd.), tudi ponoči, pošiljala preko svoje meje v Slovenijo. Napovedi, ki sem jih v tistem času dobil s strani te sosednje države, in sicer z najvišje ravni, so šle v smeri načrtovanja pošiljanja večjih skupin migrantov v Slovenijo koderkoli bo to mogoče, po potrebi tudi preko Bele Krajine, ali proti Ilirski Bistrici, ali celo preko Istre. Realna situacija in pridobljeni podatki kažejo, da nevarnost, da do tega pride še vedno obstaja. Italijani so na svojo mejo že poslali vojake, Avstrija in Nemčija postopno s pomočjo policije in vojske zapirata svoje meje… Slovenija se ne sme znajti v situaciji, da postane t.i. »migrantski žep«, da se meje severno od nas zaprejo in da ne bi uspeli nadzirati meja proti jugu. Ker migrantski tok zdaj vseskozi uspešno nadziramo ter humanitarno in varnostno obvladujemo, se večina Slovencev sploh ne zaveda, da v Slovenijo še vedno vsak dan vstopi in jo preide več tisoč (!) migrantov. Vsakdo zna sam izračunati, kaj bi se zgodilo, če npr. ob vstopu 3.000 migrantov dnevno ti ne morejo nadaljevati svoje poti na sever, v njihove države destinacije. Spomladi pa lahko te dnevne številke spet narastejo na več kot deset tisoč migrantov dnevno. Naj spomnim: na mejah Evrope ta hip čakajo milijoni (!) migrantov, ki bi radi prišli v evropske države.

Predlagam, da evropske države skupno uvedemo učinkovit nadzor nad migracijami tudi na makedonsko – grški meji.

Slovenija upa, da bo EU skupaj z drugimi evropskimi državami še pred pomladjo našla skupno učinkovito rešitev za migracijsko krizo. Moja včerajšnja pobuda EU in voditeljem evropskih držav spodbuja k čim prejšnji učinkoviti uveljavitvi že dogovorjenih ukrepov na zunanjih mejah EU, tj. predvsem na zunanjih mejah Grčije s Turčijo, hkrati pa predlagam, da evropske države skupno uvedemo učinkovit nadzor nad migracijami tudi na makedonsko – grški meji in tako (tudi) tam preprečimo vstop iregularnih migrantov v območje zahodnega Balkana in srednje Evrope. S tem lahko preprečimo možne konflikte med vsemi državami na tej t.i. balkanski in srednjeevropski poti, kajti če bomo države druga proti drugi zapirale meje, bo to močno prizadelo naše gospodarsko in drugačno sodelovanje ter naše medsebojne (dobrososedske) odnose.

Če in ko nam bo torej na ta ali katerikoli drug način uspelo v širši regiji in v Evropi vzpostaviti ustrezen nadzor nad migracijami in tako preprečiti nadaljnjo širitev migrantske krize, bomo lahko tudi na naši meji s Hrvaško takoj odstranili sedanje (začasne) tehnične ovire. Tega si sam zagotovo najbolj želim. Dokler pa okoliščine za to niso zrele in se soočamo celo z možnostjo poglobitve migracijske krize, bom skupaj z vlado storil vse, da zavarujem interese naše države, predvsem pa red in mir ter osebno varnost in premoženje naših državljanov, ki bi jih lahko ogrozilo nekontrolirano in razpršeno prehajanje migrantov po slovenskih vaseh in mestih (vse to bi seveda onemogočilo tudi ustrezno humanitarno pomoč in nadzorovano usmerjanje migrantov v države, v katere želijo priti).

Spoštovane članice in člani SMC,

Zahvaljujem se vam za dosedanjo pomoč, (so)delovanje in podporo. Želim vam še naprej veliko potrpljenja, vztrajnosti in uspehov pri vašem delovanju v korist naše države in družbe. Ohranimo svojo integriteto, zdravo pamet in pogum – in uspelo nam bo.

Lep pozdrav,

dr. Miro Cerar
Predsednik SMC