Pismo dr. Mira Cerarja predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju

Minister za zunanje zadeve in predsednik SMC dr. Miro Cerar je v luči dogodkov ob dnevu spomina 10. februarja pri Bazovici, pisal predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju. Pismo objavljamo v celoti.

Spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, 

na Vas se obračam v zvezi z vašimi izjavami ob dnevu spomina 10. februarja pri Bazovici. 

Najprej želim poudariti pomen spoštovanja spomina na tragične dogodke vojnega in povojnega obdobja. Poklon žrtvam je temeljno civilizacijsko dejanje, ki je neločljivo povezano z vrednotami sprave in sožitja med narodi. Na teh vrednotah temelji Evropska unija, ki je nastala s ciljem, da se nikoli več ne ponovijo strahote obeh svetovnih vojn in totalitarnih režimov 20. stoletja.  

Kot predsednik Evropskega parlamenta, institucije, ki predstavlja državljanke in državljane unije, ste na slovesnosti podali izjave, ki niso ne v duhu Evropske unije ne njenih ustanovnih vrednot. Prav nasprotno, Vaše izjave nas vračajo v čase, ko se je z nevarno retoriko v Evropi spodbujalo k sovražnostim do drugih narodov ter ustvarjalo napetosti med narodi in državami. Vaše izjave smo mnogi razumeli kot grožnjo, zato od vas pričakujemo iskreno opravičilo. Pojasnilo o domnevnem nerazumevanju vaših trditev žal ni dovolj, saj so te v nasprotju s temeljnimi načeli evropske ureditve, določenimi s Helsinško sklepno listino o varnosti in sodelovanju v Evropi.

Še kot predsednik Vlade Republike Slovenije sem vas ob različnih priložnostih poslušal govoriti o vrednotah demokracije, miru in povezovanja. Govorili ste o Evropski uniji kot mirovnem projektu, ki temelji na preseganju totalitarizmov in zgodovinskih delitev med evropskimi narodi. Od voditeljev evropskih ustanov pričakujem prav to: da jasno rečejo »ne« zgodovinskemu revizionizmu, spodbujanju nestrpnosti in sovražnosti med narodi.  

Evropska unija je na celino, ki so jo pretresale vojne in sovraštvo, prinesla mir, blaginjo, varnost in sodelovanje med državami. Slovenija je predana evropskemu projektu, ga skupaj z drugimi državami članicami gradi in si aktivno prizadeva, da se v Evropsko unijo čimprej vključijo tudi države regije, ki je še ne tako davno boleče doživela posledice sovražne retorike in nacionalističnih politik.  

Spoštovani gospod predsednik,  

tragični dogodki naše skupne zgodovine ne bi smeli biti predmet političnih reinterpretacij. Naj spomnim, da je ustrezno izhodišče za strpno razpravo o tragičnih dogodkih vojnega in povojnega obdobja skupno poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije “Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956” iz leta 2000. Posredujem vam izvod poročila in upam, da vam bo v pomoč pri razumevanju vseh razsežnosti dogodkov obravnavanega obdobja. 

Prejmite, spoštovani gospod predsednik, izraze mojega globokega spoštovanja. 

Dr. Miro Cerar 

Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije