Pestre tedenske aktivnosti predsednika Državnega zbora

Tekoči teden predsednika Državnega zbora je bil zaznamovan predvsem z mednarodnimi aktivnostmi. Predsednik je namreč na pogovor povabil veleposlanico Republike Avstrije, veleposlanika Kraljevine Španije in veleposlanico Madžarske, ki v Sloveniji zaključuje svoj mandat. Z avstrijsko veleposlanico je spregovoril  predvsem o ključnih projektih obeh držav in obenem sprejel tudi povabilo predsednika avstrijskega Državnega zbora za srečanje. Predstavitveno srečanje s španskim veleposlanikom je bilo zaznamovano s pogovorom o soočanju z epidemijo COVID-19. Veleposlanik je ob tem izrekel čestitke in pohvalil odlične rezultate Slovenije v boju proti širjenju bolezni. Na poslovilnem srečanju z madžarsko veleposlanico se je predsednik zahvalil za njeno delo ter se zavzel za nadaljnje dobro sodelovanje na parlamentarnem nivoju z njenim naslednikom.

V sredo, 20. maja 2020 je predsednik sprejel predsednika Vrhovnega sodišča RS mag. Damijana Florjančiča. Ob tej priložnosti je predsednik Vrhovnega sodišča RS uradno predal in predstavil tudi Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2019, v katerem po njegovih besedah ocenjujejo, da je bilo izvajanje sodne oblasti v lanskem letu učinkovito in uspešno. Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je poudaril pomembnost sodne veje oblasti za vladavino prava in demokracijo. Dodal je, da je v tej luči pomembno, da obe veji oblasti sodelujeta, neodvisno izvršujeta svojo ustavno funkcijo in pri tem skrbita, da s svojim ravnanjem krepita ugled obeh vej oblasti.

Prav tako v sredo, 20. maja 2020, se je predsednik odzval na zaprosilo Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij – CINIP po srečanju. V pogovoru so predstavili problematiko izbrisanih gospodarskih družb na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij iz leta 1999 in posledice, ki jih je izbris povzročil njihovim ustanoviteljem in družbenikom. V želji po rešitvi že več kot dvajset let trajajoče problematike so v pogovoru s predsednikom Državnega zbora izrazili željo po pripravi predloga zakona, ki bi omogočil ustavitev odprtih postopkov.

 
Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je v četrtek, 21. maja 2020, začel tudi z delovnimi obiski mestnih občin. Namen delovnih obiskov je seznanitev s problematiko občin in ljudi, ki tam živijo, približanje zakonodajne veje oblasti ljudem, njihovim problemom in pomoč pri iskanju konkretnih rešitev in izboljšav. Kot prvo mestno občino je danes obiskal MO Novo mesto, kjer ga je sprejel župan mag. Gregor Macedoni. Skupaj sta najprej obiskala Osnovno šolo Center Novo mesto, kjer so predsedniku Državnega zbora predstavili spremenjeno organizacijo in potek pouka, prilagojeno ukrepom povezanim z epidemijo koronavirusa.

V delovnem pogovoru z županom in direktorico občinske uprave so se dotaknili različnih vsebin. Predsedniku Državnega zbora sta predstavila ključne projekte, s katerimi se občina lahko pohvali, spregovorila pa sta tudi o nekaterih izzivih, katere bo v prihodnje potrebno nasloviti bolj učinkovito. Predsednik Državnega zbora je kot zelo uspešen in racionalen ocenil tudi projekt povezovanja dolenjskih občinskih uprav, ki je zaživel v začetku letošnjega leta s povezovanjem občin Novo mesto, Trebnje in Straža, pred kratkim pa sta se projektu pridružili tudi občini Mirna in Mokronog. To namreč dodatno potrjuje njegovo prepričanje, da s povezovanjem in preseganjem delitev skupaj lahko veliko več dosežemo, tako na lokalni in regionalni, kot tudi na državni ravni. V okviru obiska je predsednik Državnega zbora skupaj z županom obiskal tudi Krajevno skupnost Bučna vas, kjer je bila v osrednja tema pogovora življenje z romsko skupnostjo, obisk pa zaključil z ogledom Olimpijskega vadbenega centra Novo mesto, kjer so mu predstavili dosedanji razvoj centra in načrte za njegovo nadaljnjo nadgradnjo. Izrazil je zadovoljstvo nad uspešno zgodbo tega športno-rekreativnega kompleksa z besedami, da je velodrom, ki je nekoč neslavno propadal, postal vadbeni center z mednarodnimi razsežnostmi. Zaključil je, da se že veseli nadaljnjih uspehov naših športnikov.  

Ob robu obiska se je predsednik srečal tudi s člani LO Novo mesto in Šentjernej. Na srečanju so izmenjali poglede na aktualno politično situacijo.

Na seji Kolegija predsednika Državnega zbora, ki je potekala v petek, 22. maja 2020, so člani potrdili potek prve redne seje zbora, po izbruhu epidemije koronavirusa. V tem času je bilo opravljenega veliko dela. V obdobju 13. 3. do 13. 5. 2020 je Državni zbor zasedal na 7 izrednih sejah, delovna telesa so skupno opravile 41 sej, opravljenih je bilo preko 150 ur razprave, spisanih več kot 2500 strani magnetogramov ter sprejetih 10 zakonov, povezanih z odpravljanjem posledic epidemije, pri vsem tem pa v državnem zboru ni prišlo do nobenih okužb. Seja Kolegija se je sklenila s sklicem nove izredne seje, na kateri bo obravnavan tretji paket pomoči v boju proti posledicam epidemije koronavirusa.