OVSE mora ohraniti vlogo ene redkih platform za dialog med Vzhodom in Zahodom

Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in predsednik SMC dr. Miro Cerar se udeležuje zasedanja 25. Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Srečanje gosti italijanski zunanji minister Enzo Moavero Milanesi kot predsedujoči OVSE v letošnjem letu.

Ministrsko zasedanja OVSE, ki se ga na visoki ravni udeležujejo delegacije sedeminpetdesetih sodelujočih držav, enajstih partnerskih držav OVSE iz sredozemske in azijske regije ter predstavniki avtonomnih institucij OVSE in številnih drugih mednarodnih organizacij, je osredotočeno na razpravo o reševanju konfliktov v regiji OVSE, še posebej krize v in okrog Ukrajine in nedavnih dogodkov v ožini Kerč ter ostalih aktualnih vprašanjih evropske varnosti. Na otvoritvenem delu dogodka sta udeležence poleg italijanskega gostitelja, zunanjega ministra Italije Moavera Milanesija, nagovorila še generalni sekretar OVSE Thomas Greminger in predsednik Parlamentarne skupščine OVSE George Tsereteli.

Minister dr. Cerar je v svojem nastopu na plenarnem zasedanju uvodoma izrazil zaskrbljenost zaradi naraščanja napetosti v Azovskem morju in pozval k umiritvi razmer ter mirnemu reševanju sporov v skladu z mednarodnim pravom ter spoštovanjem suverenosti in ozemeljske celovitosti držav. Nadalje je izpostavil ključna vprašanja znotraj OVSE z vidika slovenskega angažmaja znotraj organizacije.

V letošnjem letu je bilo v ospredju slovenskih aktivnosti predsedovanje Forumu za varnostno sodelovanje OVSE, ki je poleg Stalnega sveta edino telo organizacije s pristojnostjo sprejemanja odločitev. Minister je izpostavil angažma, ki ga je Slovenija namenjala vprašanju Ukrajine, ki je bila redno na dnevnem redu Foruma. Poudaril je tudi pomen strukturiranega dialoga kot ukrepa izgradnje zaupanja ter Sredozemlja, kateremu je bilo namenjeno skupno zasedanje Foruma in Stalnega sveta OVSE, ki ga je Slovenija organizirala skupaj z Italijo.

V vlogi predsedujoče Forumu je slovenska stran prav tako organizirala obeležitev 100. obletnice konca Prve svetovne vojne. Šlo je za inovativen ukrep za krepitev zaupanja, v okviru katerega je bil izpostavljen pomen multilateralnih institucij, kot je OVSE, za preprečevanje nesporazumov in napačnih ocen, ki lahko vodijo v konflikt.

Izpostavil je tudi druge slovenske prioritete znotraj OVSE, med njimi pomen stabilnosti Zahodnega Balkana, nadzora nad oborožitvijo in spodbujanja enakih možnosti. Večji angažma žensk pri varnostnih vprašanjih je bila rdeča nit slovenskega predsedovanja Forumu. Slovenija je v sodelovanju s Sekretariatom OVSE tudi lansirala spletno stran OVSE mreže MenEngage, ki v okviru organizacije poudarja ključno vlogo moških pri promociji pravic žensk.

https://twitter.com/MZZRS/status/1070703996057370625

Svoj govor je minister zaključil s pozivom, da sodelujoče države OVSE v našo skupno korist ohranimo pomembno vlogo te organizacije kot ene redkih platform za dialog med Vzhodom in Zahodom.

Minister dr. Cerar se je udeležil tudi delovnega kosila zunanjih ministrov, ki ga je gostil minister Moavero Milanesi in je potekalo pod naslovom “Krepitev varnosti na področju OVSE, vključno z njeno sredozemsko dimenzijo”.