Osnutek Vizije Slovenije 2050: Kako si Slovenke in Slovenci želimo živeti leta 2050?

Vlada se je na 13. delovnem posvetu seznanila s prvim osnutkom Vizije Slovenije 2050 v okviru projekta Strategija razvoja Slovenije. Novembra 2015 se je na tridnevni delavnici z naslovom »Prihodnost ni daleč. Slovenija 2050« sešla skupina petdesetih državljanov, predstavnikov slovenske družbe, ki je oblikovala izhodišča za pripravo tega osnutka, ki je tudi rezultat predhodnega analitičnega dela. Vizija sledi pogledu, kako si Slovenke in Slovenci želimo živeti leta 2050. Vzporedno s pripravo končnega dokumenta se bodo vodili tudi nadaljnji koraki, ki so pomembni za doseganje vizije in ne nazadnje za podrobnejšo opredelitev strateškega razvoja Slovenije do leta 2030.  Strategija nastaja v službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko SVRK, ki jo vodi ministrica Alenka Smerkolj.

Sedaj sledi vse vključujoč proces, ko bodo po različnih slovenskih krajih organizirali številne predstavitve, ki bodo namenjene vsem zainteresiranim deležnikom in državljanom. Z jasno opredeljeno vizijo bo država dobila orodje za določanje ključnih razvojnih prioritet. Izmed ključnih vsebinskih poudarkov osnutka vizije Slovenije 2050 je ministrica Alenka Smerkolj izpostavila kakovost življenja, inovativnost, medsebojno zaupanje, učenje za veščine življenja in identiteto Slovenije. “Osrednji cilj vizije, da Slovenija do leta 2050 postane družba aktivnih državljanov, ki bodo kritično in tvorno sodelovali v vseh družbenih procesih,” je dejala. Skozi družbene, tehnološke in institucionalne inovacije naj bi razvili model, ki bo aktivno ponujal odgovore na globalne izzive.

Povečanje zaupanja predstavlja največji izziv, tako za državo kot za njene državljane. To posledično pomeni zaupanja vredne institucije, ki so odprte in odgovorne do državljanov, vsem enako dostopne in transparentne ter optimalno učinkovite pri svojem delovanju. Prav kakovostne javne storitve ter sodobna prometna in komunikacijska infrastruktura bodo omogočale aktivnejše sodelovanje pri odločanju ljudi v vseh procesih in ne-nazadnje tudi pri hitrem in uspešnem reševanju sporov.

Če želimo, da bo Slovenija do leta 2050 postala generator uspešnih zgodb, moramo postati družba aktivnih državljanov. Zavedamo se namreč, da so in bodo naša največja prednost ljudje. Preko zaupanja ter odprte in inovativne družbe lahko ustvarimo pogoje za večjo kakovost našega življenja, ki ga omogoča proces celostnega in ozaveščenega učenja. Brez tega tudi ne bo številnih pozitivnih sprememb, kot so medsebojno spoštovanje, varnost in mir, samozavest in odgovornost do narave in okolja, kar se bo posledično prepoznalo tudi na identiteti države. Torej, osrednji cilj vizije je, da Slovenija do leta 2050 postane družba aktivnih državljanov, ki bodo kritično in tvorno sodelovali v vseh družbenih procesih. Več o strategiji lahko preberete TUKAJ