Odziv stranke SMC na menjavo uprave v družbi Petrol d.d.

V Stranki modernega centra SMC se zavzemamo dobro delujoče in konkurenčno gospodarstvo, ki dobro deluje samo v pogojih politične in finančne stabilnosti ter predvidljivosti. Stabilnost in predvidljivost sta potrebni tudi v vodstvu in pri delovanju podjetja, ki je lahko uspešno le v primeru, ko ima kompetentno vodstvo, ki podjetju zagotavlja potrebno stabilnost in razvoj. Podjetja z lastniškim deležem države so lahko konkurenčna in uspešna samo ob doslednem spoštovanju pravil korporativnega upravljanja. Politika mora zato, v okviru svojih pristojnosti, zagotoviti, da najbolj odgovorne položaje v podjetjih, v katerih ima država lastniški delež, zasedejo odgovorni, kompetentni in strokovni posamezniki – ne glede na njihovo morebitno strankarsko pripadnost.

Petrol je glede na prihodke največja gospodarska družba v Sloveniji. Prav zato je izjemnega pomena, kdo in kako to družbo upravlja. Pričakujemo, da bodo vsi delničarji dobili relevantna in verodostojna pojasnila o razlogih za menjavo uprave. Iz do sedaj javno objavljenih informacij ni mogoče razbrati, kakšne hujše kršitve obveznosti je pri upravi Petrola ugotovil nadzorni svet, zato pričakujemo dodatna pojasnila. Od nadzornikov pričakujemo, da delujejo v interesu gospodarske družbe, ki jo nadzirajo, in spoštujejo načela korporativnega upravljanja. Zato bo potrebno njihove argumente za zamenjavo uprave Petrola temeljito preučiti. Pri tem pričakujemo tudi pojasnilo, zakaj so, kolikor so zaznali indice za krivdno razrešitev, z upravo Petrola sklenili sporazum o predčasnem zaključku mandata in odpravnini.

Od vseh strank koalicije pričakujemo konstruktivno držo in podporo pri pozivu k ugotovitvi vseh relevantnih okoliščin menjave uprave družbe Petrol.