Odziv predsednika SMC dr. Mira Cerarja po zavrnitvi ZOFVI

Naj najprej spomnim, da je vlada v državni zbor poslala zakon, ki je predvidel ustrezne mehanizme za izboljšavo javnega šolskega sistema in hkrati sledil ustavni odločbi skozi tako imenovano rešitev 100/85.

Naša stranka je tako rešitev v celoti podprla, a bila pri tem edina. Vse druge stranke so obstale na ideoloških okopih in pozabile na smoter in cilj novele ZOFVI-ja. To ni financiranje zasebnega šolstva, pač pa predvsem natančnejša razmejitev med javnim in zasebnim šolstvom in doslednejše varovanje položaja javnega šolstva.
Ker smo si v SMC želeli dober zakonski projekt ohraniti pri življenju, smo kasneje podprli model financiranja zasebnega šolstva, ki ga je predlagal DESUS, t.i. 100/0.

Ko se je pokazalo, da tudi ta rešitev ne uživa zanesljive podpore, smo iz istega razloga predlagali model financiranja, ki – enostavno rečeno – v primerjavi z obstoječo ureditvijo, nikomur nič ne jemlje niti več ne daje in je hkrati skladen z ustavo.

Ponovila se je že videna zgodba, stranke z leve in desne so ostale na ideološkem bojišču in argumenti stroke so bili poraženi.

Obžalujem, da smo po dobrih treh letih znova na začetku zgodbe, ki utrjuje občutek, da so etablirane stranke pri nas bolj zavezane ideologiji kot ljudem in niso bile sposobne dojeti bistva priložnosti, ki jo je odprla ustavna odločba: da vzpostavimo boljšo pravno osnovo za nadaljnji razvoj tako javnega kot zasebnega šolstva.

dr. Miro Cerar