Način našega odzivanja na demografske spremembe bo pomembno vplival na kakovost naših življenj

Predsednik republike Borut Pahor je priredil posvet »O demografski politiki, zlasti z vidika rodnosti in priseljevanja«. Udeležili sta se ga tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podpredsednica SMC mag. Ksenija Klampfer in poslanka SMC Mojca Žnidarič.

Ministrica je v svojem nastopu dejala, da bo način našega odzivanja na demografske spremembe pomembno vplival na kakovost naših življenj. Hitro staranje naše družbe ima namreč posledice na vzdržnost sistemov socialne zaščite ter med drugim na njihovo sposobnost zagotavljati dostojne pokojnine ter kakovostne storitve. Staranje prebivalstva bo tako zahtevalo spremembe na področju sistemov socialnega varstva, pokojninskega sistema, zaposlovanja ter odzive politik na številnih drugih področjih, kot je npr. prilagoditev okolja in storitev starejšim. Posebej je poudarila pomen nedavno predlaganih ukrepov na področju trga dela in pokojninskega sistema.

Poslanka Mojca Žnidarič je v svoji razpravi izpostavila, da v stranki SMC stremimo k temu, da je treba nenehno iskati paleto možnih rešitev in predvsem ustvarjati spodbudno okolje za odločanje za družino. To ni naloga le družinske politike, ampak bi morale biti k temu cilju zavezane politike države na številnih drugih področjih. “Zato ne zagovarjamo enostranskih ali parcialnih ukrepov, temveč predvsem dobro domišljen in medsebojno povezan ter stabilen sistem spodbud in ukrepov na različnih področjih,” je dejala.

Poudarila je tudi, da raziskave kažejo, da bi utegnili imeti pozitiven vpliv na rodnost ukrepi za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja “Države, ki imajo sprejete ukrepe na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter izkazujejo visoko stopnjo enakosti med moškimi in ženskami, dosegajo tudi višjo stopnjo rodnosti,” je dejala in izpostavila pomen nadgradnje naše sicer kakovostno razvite družinske politike in njeno boljšo povezanost z drugimi politikami, predvsem z ustrezno stanovanjsko politiko. Ta bi morala poskrbeti za hitrejše osamosvajanje mladih in nuditi ustrezno podporo mladim družinam. Določeno mero pozornosti je potrebno nameniti tudi jasni politiki priseljevanja.

Naše stališče je, da mora biti družinska politika vključevalna; da mora temeljiti na načelu univerzalnosti in zagotavljanju enakih možnosti. Nujno se mora ukvarjati tudi z vprašanjem kakovosti življenja družin, še posebej kakovosti življenja otrok. Zaradi neugodnih demografskih trendov se zavzemamo tudi za kakovosten sistem dolgotrajne oskrbe, ki ga krvavo in predvsem čim prej potrebujemo.