Odziv Ministrstva za pravosodje na predlog Inštituta 8.marec redefinicije kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja

Ministrstvo za pravosodje pozdravlja predlog Inštituta 8. marec, da se v slovenskem kazenskem pravu dopolni kaznivo dejanje posilstva tako, da kaznivo dejanje ne bo podano le v primerih, kor gre za uporabo sile ali grožnje, kot je trenutno v veljavi.

Tudi na ministrstvu smo namreč v predlogu obsežnejše novele Kazenskega zakonika, ki smo ga javnosti predstavili 21. 7. 2020, umestili spremembe na področju kaznivih dejanj v spolno nedotakljivost tako, da bosta temeljni obliki kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja podani že, če bosta storjeni proti volji žrtve (in brez uporabe sile ali grožnje s strani storilca).

Rešitev predstavlja pomemben korak v smeri modela soglasja in temelji na ugotovitvah empirične študije z naslovom »Sila, objektivno sposobna streti odpor« iz novembra 2019, ki je pokazala pomanjkljivosti trenutnega, že desetletja obstoječega modela prisile. Od predloga Inštituta 8. marec se razlikuje le v tem, da predlaga tako imenovani model veta (torej izrečenega nesoglasja), ki je bil s strani strokovne skupine prepoznan kot najbolj vzdržen, torej takšen, ki bo slovenskim organom odkrivanja in pregona dejansko dal orodje za učinkovitejši pregon tovrstnih kaznivih dejanj, in bo zagotavljal tudi pravno varnost udeležencev v postopku.