Odziv ministrice Kolar Celarc na navedbe Vzajemne

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je v pisni izjavi za javnost zanikala nekatere trditve zavarovalnice Vzajemna:

“Napačne in zavajajoče trditve Vzajemne sem že nekajkrat zanikala. Nazadnje v polemiki z novinarko Mileno Zupanič v Sobotni prilogi Dela, objavljeno 8. oktobra 2016. Takrat se uprava Vzajemne ni oglasila. Nič nepričakovanega zame ni, da se je uprava Vzajemne oglasila sedaj, ko je na mizi Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki vsebuje tudi predlog preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja. Zato pojasnjujem še enkrat:

Na osnovi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 23. 5. 2012 o finančnih posledicah sprejema Zujfa v delu, ki se nanaša na prenos dela obveznega zdravstvenega zavarovanja na dopolnilo zavarovanje so aktuarji Vzajemne, v skladu z aktuarskimi metodami, izračunali potreben dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Uprava je na osnovi teh aktuarskih izračunov (aktuar odgovarja s svojo licenco za ustrezno višino premije, ki bo pokrivala škode oz. zdravstvene izdatke) predlagala nadzornemu svetu dvig premije. Ker se Nadzorni svet s prvim aktuarskim izračunom ni strinjal, so aktuarji naredili ponovne izračune. Na te je nadzorni svet Vzajemne, v skladu s statutom Vzajemne na seji 4. junija 2012 podal soglasje “da se premija poviša za 4 evre na mesec”. Je pa Nadzorni svet sprejel sklep, da bo ob ugotovljenem negativnem poslovnem izidu podprl spremembo premije za izravnano poslovanje.

Kot predsednica uprave Vzajemne sem z aktivnostmi za znižanje premije začela že novembra 2012, ko sem ugotovila, da je varčevanje v zdravstvu prineslo Vzajemni dobičke. Z AZN sem iskala možnosti za vračilo preveč vplačanih premij (priznavanje bonusa, znižanje premije, enkratno vračilo, …), ker vzajemne družbe niso ustanovljene za ustvarjanje dobičkov. V zvezi s tem je bil na AZN poslan februarja 2013 tudi dopis s tehničnimi vprašanji za izvedbo vračila / znižanja premij. Ponovni sestanek sem imela s sodelavci na AZN 21. februarja 2013.
Petra Juvančič je 16. aprila 2013 v dogovoru z mano pripravila sporočilo za javnost, da bo Vzajemna znižala premijo, ki bi ga javnosti posredovala po seji Nadzornega sveta 17. aprila 2013. Do tega ni prišlo, ker me je nadzorni svet 17. aprila razrešil. “