Odgovornost tako družbe kot države je, da invalidom omogoča pogoje za neodvisno življenje

V poslanski skupini SMC se zavzemamo, da je odgovornost tako družbe kot države, da invalidom omogoča pogoje za neodvisno življenje, saj jim s tem bistveno lahko pomaga pri integraciji v vsakodnevno delovanje. Osebno asistenco razumemo kot enega od temeljnih ukrepov za dosego teh ciljev. Ob bok mednarodnemu dnevu invalidov smo se zato v PS SMC zavezali, da bomo prav sodelovanju pri zakonski ureditvi osebne asistence namenili eno od pomembnih prednostnih področij našega delovanja na področju socialnih in delovnih politik v letu 2016.

Slovenija je leta 2008 podpisala Konvencijo o pravicah invalidov in Izbirni protokol k mednarodni konvenciji o pravicah invalidov. Takrat smo dobili enega pomembnejših zavezujočih dokumentov, ki zagotavlja uveljavljanje načela enakih možnosti in preprečevanja diskriminacije za invalide. Tudi Ustava Republike Slovenije zagotavlja »enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.«

Na področju invalidskega varstva smo v zadnjih letih sprejeli nekaj pomembnejših strateških dokumentov. Leta 2014 smo tako sprejeli Akcijski program za invalide za obdobje 2014-2020, ki vsebinsko nadgrajuje dosežke Akcijskega programa za invalide za obdobje 2007-2013. Namen zadnjega akcijskega programa je »spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic za invalide ter spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva«. Kljub namenu tega programa in številnim normativno zagotovljenim pravicam invalidov, ostaja njihovo uresničevanje v vsakdanjem življenju pogosto še vedno zgolj črka na papirju.

V preteklem letu so sicer  nekateri poslanci in poslanke SMC sodelovali v akciji “Poslanec osebni asistent”. Več o tem si lahko preberete TUKAJ