Predsednik DZ Brglez izrazil zadovoljstvo: Imamo konsenz, ki ga udejanja Odbor za zunanjo politiko

Parlamentarni odbor za zunanjo politiko (OZP) je v današnji razpravi jasno poudaril, da je Slovenija država, ki dosledno spoštuje mednarodne pogodbe, torej tudi arbitražni sporazum med slovensko in hrvaško vlado. OZP je podal enotno stališče, da je nujno da se ohrani nemoteno delo arbitražnega sodišča. Predsednik DZ dr. Brglez: “Vesel sem, da imamo konsenz, in da je OZP tisti izraz, ki ta konsenz dejansko udejanja v slovenski politiki.”

Predsednik Odbora za zunanjo politiko Jožef Horvat je povedal, da so na seji sprejeli dva sklepa, in sicer:

1. sklep: OZP podpira aktivnosti slovenske vlade povezane z arbitražnim sporazumom med slovensko in hrvaško vlado za nadaljevanje nemotenega dela arbitražnega sodišča

2. sklep: OZP pričakuje, da ga bo slovenska vlada redno in pravočasno obveščala o vseh atkivnostih povezanih z arbitražnim sporazumom med slovensko in hrvaško vlado

 

Predsednik DZ dr. Brglez je po seji izrazil zadovoljstvo, da sta tako pozicija kot opozicija našli konsenz: “Vesel sem, da imamo konsenz, in da je OZP tisti izraz, ki ta konsenz dejansko udejanja v slovenski politiki.”

OZP o odločitvi za arbitra ni razpravljal, ampak se je predvsem opredeljeval do splošnega vprašanja, kakšen pomen ima arbitražni sporazum za Slovenijo:” Do tega se je zelo jasno opredelil,” je zaključil Brglez.

 

O predlogu glede novega slovenskega člana sodišča razpravlja vlada, ki bo sprejela končno odločitev.