Odbor DZ skozi predloga novel zakonov o zadrugah in kmetijstvu

Odbor DZ skozi predloga novel zakonov o zadrugah in kmetijstvu

Čeprav se delo v Državnem zboru ne bo še povsem umirilo, je bil minuli teden zaznamovan le z nekaj sejami delovnih odborov. Poslanci so tako svoj čas poleg sodelovanja na odborih namenili pripravam na plenarno sejo in številnim usklajevanjem zakonov. Odbor za kmetijstvo je sprejel predloga novel zakonov o zadrugah in kmetijstvu.

V današnjih SMC novicah bomo tako spregovorili in dopolnilih novele Zakona o zadrugah, ki uvaja zadruge s posebnim pomenom, in kmetijstvu, ki med drugim vzpostavlja sistematično spremljanje stanja tal. V SMC predlagane rešitve pozdravljamo, saj predstavljajo dober odziv na aktualne razmere v zadružništvu. Tako kot dejstvo, da je pristojno ministrstvo za kmetijstvo rešitve pripravilo skupaj z različnimi deležniki. Spremembe po navedbah ministrstva odgovarjajo na dve ključni vprašanji: kako povečati možnost nadzora, ko prihajajo nekatere zadruge v težave, odpira pa tudi poglavje o zadrugah s posebnim namenom – ta del je namenjen tistim najboljšim zadrugam za spodbujanje zadružništva in zadrug v smeri, da bodo opravljale širšo funkcijo.
Predlog novele zakona o zadrugah je po besedah ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podgorška dober odziv na aktualne razmere v zadružništvu. Z njim želijo odgovoriti na dve ključni vprašanji: kako povečati možnost nadzora, ko prihajajo nekatere zadruge v težave, odpira pa tudi poglavje o zadrugah s posebnim namenom – ta del je namenjen tistim najboljšim zadrugam za spodbujanje zadružništva in zadrug v smeri, da bodo opravljale širšo funkcijo. Predlog uvaja dodatne možnosti za glasovanje po pošti ter omogoča članom zadruge, da se na sejo občnega zbora prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije in podpišejo zapisnik s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za okrepitev nadzornih in upravljalskih funkcij zadrug se na novo uvaja institut revizorja. Na novo se uvaja tudi institut zadrug s posebnim pomenom, ki je namenjen tistim, ki poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi naloge povezovanja ter zagotavljanja družbenih oz. drugih storitev v svojem geografskem območju.
Za SMC so rešitve po pojasnilih poslanke Mojce Žnidarič dobre, podpiramo tako možnost omogočanja glasovanja članov zadruge preko različnih elektronskih identifikacij, institut revizije, pa tudi podelitev statusa zadrug s posebnim namenom, da imajo te potem večje možnosti pri sodelovanju na različnih razpisih.
Člani odbora so podprli tudi predlog novele zakona o kmetijstvu, pri kateri gre po pojasnilih ministrstva za obsežnejše spremembe, nanašajo se na izvajanja skupne evropske in nacionalne kmetijske politike.