Obisk ministra dr. Petra Gašperšiča na Kozjanskem in Dolenjskem

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je v dopoldanskem času mudil na Kozjanskem. Dopoldanski del je pričel v Šentjurju, kjer je obiskal Muzej Južne železnice, kamor se je v spremstvu poslanke Anite Koleša pripeljal s starodobnikom iz leta 1930.

Obisk je  nadaljeval v občini Šmarje pri Jelšah, kjer je z županom Stanislavom Šketom predal namenu cesto na Halarjevem hribu.

Projekt je vključeval ureditev križišča, avtobusnega postajališča, pločnikov in javne razsvetljave, kar je močno popravilo varnost otrok, ki na tem mestu prihajajo in odhajajo na avtobus. Vrednost gradbenih del je bila 162 tisoč evrov, kar je financirala Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).

Nato si je s predstavniki DRSI-ja in izvajalca del VOC ogledal še gradbišče državne investicije izgradnje novega mostu pri Zikošek v Šentjurju.

Sledila je pot v Kozje, kjer se mu je pridružil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Skupaj sta namenu predala odsek ceste, na kateri se je uredila preplastitev v dolžini 1.660 metrov. Županja Milenca Krajnc je ob tem poudarila, da je cesta izjemnega pomena za Kozje in oklico in se zahvalila ministrstvu in DRSI-ju za uspešno izveden projekt. Vrednost gradbenih del je bila 542 tisoč evrov.

V popoldanskem času je minister nadaljeval obisk na Dolenjskem. Najprej je sledil podpis sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije državnih cest z izgradnjo pločnikov v Dobravi pri Škocjanu in Bučki. Z županom Jožetom Kaplerjem sta podpisala pogodbo, ki jo je občino Škocjan čakala dolga leta, skupna vrednost projekta pa bo 3,6 milijona evrov.

Nato je pot nadaljeval v Kostanjevico na Krki. Tam je bila uradna predaja namenu ureditve ceste  Šentjernej-Križaj, skozi naselje Prekopa, ki je del projekta v skupni vrednosti skoraj 2,4 milijona evrov. V okviru zadnje, tretje etape, so bila urejena vozišča, zgrajena obojestranska daljinska kolesarska steza, pločnik za pešce, avtobusna postajališča, javna razsvetljava in nova komunalna infrastruktura, ki jo je financirala občina. Vrednost gradbenih del v tretji etapi je bila 661,6 tisoč evrov; DRSI je prispeval 362, občina pa 299 tisoč evrov.

Kot zadnjo je obiskal Občino Trebnje, kjer je z županom Alojzijem Kastelicem podpisal protokol o sodelovanju pri izgradnji izvennivojske navezave med cestama Pluska–Trebnje in Moravče–Čatež–Trebnje. Za projekt, ki bo izveden fazno, bo DRSI občini pomagal pri izdelavi projektne dokumentacije, zagotovil izdelavo investicijske dokumentacije, izvedel postopek parcelacije in odkupa zemljišč, pridobil gradbeno dovoljenje ter izvedel razpis za gradnjo. Občina bo pri teh aktivnostih sodelovala, še posebej pri pridobivanju in odkupih zemljišč. Z izvedbo tega projekta bo vzajemno rešena tudi problematika križišča, povečala pa se bo tudi prometna varnost pešcev v Štefanu.

Ministra so med obiskom spremljali tudi člani lokalnih odborov Stranke modernega centra.