Obalni poslanci SMC mag. Lilijana Kozlovič, Marko Ferluga in Tilen Božič so predstavili svoje dosedanje delo: Le z enotno politiko do razvoja cele regije

Obalni poslanci SMC mag. Lilijana Kozlovič, Marko Ferluga in Tilen Božič so v Kopru ob prisotnosti podpredsednika SMC in predsednika Državnega zbora dr. Milana Brgleza predstavili svoje dosedanje delo v njihovem lokalnem okolju. Ob skorajšnji drugi obletnici njihove izvolitve v Državni zbor in ob drugi obletnici ustanovitve Stranke modernega centra so hkrati izpostavili svoje načrte v prihodnje.

Poslanka mag. Lilijana Kozlovič je uvodoma poudarila, da delo vseh treh obalnih poslancev SMC temelji na skupnem delovanju, medsebojnem dopolnjevanju ter spoštovanju. Obalni poslanci s svojimi aktivnostmi pokrivajo celotno južno in severno Primorsko, pri čemer pa ne gre zanemariti dejstva, da je poslanec Ferluga odprl poslansko pisarno tudi v Kobaridu.

Poslanec Tilen Božič je povedal, da so obalni poslanci posebno pozornost posvečali infrastrukturnim projektom, ki so za lokalno okolje bistvenega pomena. Izpostavil je delo obalnih poslancev v Krajevni skupnosti Brezovica. Novembra 2014 so se poslanci srečali s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in predlagali, da se mejni prehod Brezovica prekategorizira v meddržavni mejni prehod in da se podaljša obratovalni čas. Ministrstvo jim je prisluhnilo, kar je omogočalo lažje prehajanje vseh državljanov Evropske unije.

Na predlog poslancev se je sanirala regionalna cesta Gračišče-Brezovica. Dodatno je poslanec Božič izpostavil njihova prizadevanja v času pred in po odprtju predora Markovec. Vsi trije poslanci so si namreč izjemno prizadevali, da se izolska obvoznica ni predala DARS-u in da se jo izvzame iz vinjetnega sistema. Minister dr. Gašperšič je utemeljeni prošnji poslancev prisluhnil. Poslanec Božič je dodal, da njihov boj s tem ni končan, saj si poslanci prizadevajo tudi za uvedbo lokalne vinjete na tem območju.

Poslanka Lilijana Kozlovič je povedala, da je bila sama najbolj vesela, da so lahko kot poslanci prispevali k skorajšnjem pričetku gradnje doma za osebe s posebnimi potrebami na Debelem rtiču. Čeprav je bilo gradbeno dovoljenje izdano že v letu 2014, je namreč pristojno ministrstvo sredstva prerazporedilo. Po posredovanju poslancev na plenarnem zasedanju Državnega zbora je vlada lani začela s postopki za pričetek gradnje in v letu 2016 zagotovila tudi potrebna sredstva.

Poslanka Kozlovič je dodatno izpostavila prizadevanja obalnih poslancev pri projektu Pokrajinski muzej Koper. Poslancem je s pomočjo ministra Koprivnikarja uspelo doseči tudi, da se Pokrajinski muzej Koper upravitelju odda brezplačno, kar je rešilo akutno prostorsko stisko muzeja. Tako bodo lahko turisti in ostali še naprej lahko uživali v eksponatih kulturne dediščine, ki jih muzej ponuja, je poudarila poslanka Kozlovič.
071A0684 Na prošnjo vodstva Cimos Koper so o težavnem položaju podjetja posredovali tudi pri predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju. Poslanci so vztrajali, da je to podjetje ključno za lokalno okolje; tudi njihova prizadevanja so pripomogla k temu, da je vlada soglašala s prisilno poravnavo in ni izvedla stečaja. Taka podjetja so za našo regijo ključnega pomena, poudarja poslanec Ferluga. Poslanec je izpostavil tudi posodobitev letališke steze na letališču v Sečovljah. Lokalna skupnost se je z idejo po podaljšanju vzletne oziroma pristajalne steze obrnilo na obalne poslance, ti pa so posredovali pri pristojnih. Na njihov predlog je Vlada dr. Mira Cerarja sprejela sklep, da se letališko stezo podaljša. To je za obalni turizem ključnega pomena, izpostavlja poslanec Ferluga.

V nadaljevanju so poslanci predstavil njihove ključne usmeritve v prihodnosti. Poslanci si bodo prizadevali za kakovostno oskrbo Slovenske Istre s pitno vodo, saj so seznanjeni s težavami zagotovitve zadostne pitne vode na tem območju. Poslanci si bodo prav tako prizadevali za zagotovitev stabilnega financiranja Univerze na Primorskem, ki naj postane osrednja izobraževalna inštitucija na svojih izbranih področjih v regiji.

071A0714

Poslanci so se zavezali k pomoči oblikovanja oljkarske strategije do leta 2020, saj gre za pomembno panogo v razcvetu. Poudarili so, da si pri vseh projektih prizadevajo za sodelovanje vseh štirih občin Slovenske Istre na vseh področjih, saj Istro razumejo kot enotno območje. “Le z enotno politiko lahko zagotovimo enakomeren in učinkovit razvoj cele regije”, opozarjajo poslanci.

Podpredsednik SMC in predsednik DZ dr. Milan Brglez je poudaril, da je kot podpredsednik SMC in kot predsednik DZ ponosen na vse tri poslance SMC, ki s svojim dnevnim angažmanom kažejo, da želijo upravičiti zaupanje, ki so jim ga poverili volilci. Dodal je še, da gre zahvala vsem trem obalnim poslancem tudi za to, da smo po 25 letih na Slovenskem končno začeli s postopki za izgradnjo drugega tira, ki bo omogočil še nadaljnji razvoj našemu Primorju.

Preberite si še članek o obalnih poslancih SMC, ki smo ga objavili a vgusta 2015 o njihovem delu: TUKAJ