Poslanec Tabaković: Kultura je sila družbenih sprememb. Slovenska kultura si zasluži krmarja z vizijo, cilji ter pripravljenostjo na dialog in spremembe.

Poslanec Saša Tabaković ob odstopu ministrice za kulturo mag. Julijane Bizjak Mlakar poudarja, da je Ministrstvo za kulturo pomemben državotvorni resor in da delovanje ministrstva do sedaj ni bilo niti zakonodajno ažurno niti konstruktivno. V PS SMC si želimo, da bi vodenje ministrstva prevzela oseba z vizijo, cilji in pripravljenostjo na spremembe, ki si jih slovenska kultura zasluži.

Kultura je namreč temelj za občo vitalnost demokracije, je poudaril poslanec Tabaković in dodal, da prav kultura z raznolikimi sistemskimi ravninami od uprizoritvenega, avdio-vizualnega do pisnega, glasbenega, arhitekturnega udejstvovanja zagotavlja predpogoj kakovostni pluralnosti družbe in ohranja ključno vitalnost družbeno-kritičnega premisleka. Poslanec Tabaković opozarja, da s kulturo bogatimo kritične poglede državljanov kot pomemben del zavedanja družbene realnosti.

Zato je kultura prepoznana in ji je javno zaupana vloga sile družbenih sprememb in civilizacijskega napredka, dodaja poslanec Tabaković in opozori, da PS SMC v tej luči vidi Ministrstvo za kulturo kot ključni državotvorni resor. Obžaloval je, da lahko danes popolnoma utemeljeno trdimo, da delovanje ministrstva ni bilo zakonodajno ažurno niti konstruktivno, zato si v PS SMC želimo ministrskega vodstva z vizijo, cilji ter pripravljnostjo na dialog in spremembe, ki si jih slovenska kultura, zahtevaje od osamosvojitve naprej, zasluži.

Poslanec Tabaković je izpostavil, da bi morala biti osrednja naloga vsakokratnega ministra za kulturo spoštovanje in koordinacija različnih kulturnih razmišljanj, spoštovanje koalicijskega sporazuma, spoštovanje mnenja stroke ter realizacija vsega skupaj v okviru lastne vizije razvoja kulturnih politik. Minister mora imeti sposobnost operativnega delovanja in vpenjanja kakovostnega dialoga vseh vpletenih deležnikov, upoštevaje mnenja in opozorila stroke in ne nazadnje poslancev, nosijo končno odgovornost za sprejete zakone. Te kvalitete smo v PS SMC žal pri ministrici za kulturo, mag. Julijani Bizjak Mlakar pogrešali, je ocenil poslanec Tabaković.

Poleg temeljnih vrlin, ki so nujne za zasedbo ministrske funkcije in razumevanja razmerij ter vsebine področja, se od vsakega ministra v vladi dr. Mira Cerarja pričakuje dosledno izvrševanje koalicijskega sporazuma, ki so ga podpisali vsi koalicijski partnerji. Poslanec Tabaković je povedal, da je izogibanje temu brez utemeljenih razlogov in prenašanje teh obveznosti v prihodnji čas ter na nekoga drugega povsem nedopustno in zahteva jasna pojasnila, ki jih v PS SMC nismo nikoli dobili.

tabakovic

Poslanec Tabaković izpostavlja tri pomembne točke iz Koalicijskega sporazuma, ki bi jih po mnenju PS SMC na kulturnem ministrstvu v skoraj dveh letih morali izpolniti. To so: približevanje Novemu kulturnemu modelu, prenovo medijske zakonodaje in strategijo upravljanja kulturne dediščine. Službe ministrstva so namreč že v preteklem obdobju pred prihodom ministrice pripravile potrebne analize in predloge predpisov in bi jih lahko – že zaradi racionalizacije dela zaposlenih na ministrstvu – ministrica z določenimi korekcijami uporabila za pripravo dokončnega besedila prepotrebnih predlogov zakonov. Pa zaradi nam neznanih vzrokov tega žal ni storila, opozarja poslanec Tabaković.

Nov kulturni model, ki ga deležniki s področja kulture že vrsto let nestrpno pričakujejo in ki predstavlja izhodišče za uresničevanje kulturne politike v Koalicijskem sporazumu, ima za cilj zagotoviti programsko in finančno avtonomijo javnih zavodov, višjo profesionalizacijo, izboljšanje produkcijskih zmožnosti in uprizoritvenih standardov ter izboljšati razmere za delovanje nevladnih organizacij in samozaposlenih ustvarjalcev na področju kulture, poudarja poslanec Tabakovič. Ministrica mag. Bizjak Mlakar zagotovo zelo dobro ve, da že danes obstajata in sta pripravljena dva koncepta novega kulturnega modela, pa se ni bila sposobna v doglednem času lotiti njegove realizacije, tudi s hibridnim pristopom ne, izpostavlja poslanec Tabaković.

Strategija upravljanja s kulturno dediščino je temelj za odločitve glede investiranje javnih sredstev ali iskanje drugih rešitev npr. v okviru javno-zasebnega partnerstva. Brez dolgoročne strateške odločitve v kakšni obliki oz. na kakšen način bomo varovali in ohranili slovensko kulturno dediščino, je upravljanje s kulturno dediščino obsojeno na stalne spremembe usmeritve, vsakič ko se zamenja glavni krmar na Ministrstvu za kulturo. Tako tudi na tem področju, razen stalnih ministričinih obljub, nismo zasledili nobenih pomembnejših aktivnosti v smislu ustvarjanja strategije upravljanja s kulturno dediščino, opozarja.

Poleg zakonodajnega manjka je Ministrstvo za kulturo javnost pretresalo z odzivi na nekatere primere v slovenskem kulturnem prostoru. Poslanec Tabaković je omenil zgolj najbolj izpostavljene: KSEVT, Rudnik Idrijo in razpis za e-knjigo, ki ga trenutno preiskuje tudi Protikorupcijska komisija.

V PS SMC si v prihodnje želimo, da ministrsko funkcijo zasede oseba, ki premore operativne sposobnosti in zmore kulturo dialoga, ki se ne kaže samo v artikuliranem govoru, ampak tudi v vsebini in argumentih povedanega; in predvsem osebnost, ki ima izkušnje in reference s področja kulture. Le tako bomo lahko kulturo postavili na piedestal, ki si ga zasluži skozi celo leto in ne samo ob 8. februarju, ko državljani praznujemo evropsko edinstven praznik.