Novoletna poslanica dr. Cerarja: Z našim pogumnim in odločnim pogledom naprej bo tudi Slovenija šla naprej

Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani, drage Slovenke in Slovenci.

Za nami je leto, v katerem smo pretežno pustili za seboj krizno obdobje in krenili naprej, v nadaljnji razvoj. Če vas morebiti kdo prepričuje, da temu ni tako, poglejte dejstva. Zagotovili smo politično stabilnost, utrdili javne finance, izboljšale so se nam mednarodne bonitetne ocene in imamo stabilno gospodarsko rast, ki se napoveduje tudi za naslednje leto. Slovensko gospodarstvo je postalo bolj konkurenčno, za Slovenijo se zanima vedno več tujih investitorjev, turizem je v vzponu. In kar je še posebej pomembno, država spet ravna kot dober gospodar.

S kar 65 dodatnimi milijoni evrov smo okrepili zaščito najranljivejših in zagotovili več pomoči predvsem družinam, dijakom in študentom. Zvišali smo minimalni osebni dohodek in omogočili več otroških dodatkov. Znatneje smo podprli zaposlovanje starejših in dolgotrajno brezposelnih. Z dohodninskimi spremembami smo razbremenili srednji sloj. In kar je tudi zelo pomembno – v letu 2015 je narasla zaposlenost mladih.

V leto 2016, stopamo pripravljeni in z mnogimi načrti. Nadaljevali bomo s posodobitvijo železnic in druge infrastrukture. Na področju zdravstva bo prav v prihodnjem letu narejeno nekaj za skrajšanje čakalnih vrst in za boljše pogoje dela in bivanja v bolnišnicah. V minulem letu smo v tej smeri že naredili nekaj začetnih korakov, pri čemer smo med drugim odprli 9 modernih urgentnih centrov. Seveda stopamo odločno naprej tudi na drugih področjih. Tako bomo, denimo, na področju gospodarstva še nadalje ustvarjali spodbudnejše in prijaznejše poslovno okolje. Da bo še več zaposlitev in več možnosti za višje prejemke, pokojnine in socialne pomoči.

Drage državljanke in državljani,

z ministri, poslanci in vsemi ljudmi dobre volje si bom v letu 2016 še posebej prizadeval, da si boste lahko s poštenim delom in ustvarjalnostjo uspešno utirali svoje življenjske poti. Slovenska družba se mora nadalje razvijati v smeri spoštovanja vsakega človeka ter razvijanja strpnosti in višje demokratične kulture. V novem letu delujmo čim bolj tako, da bomo sicer na eni strani izpolnjevali svoje želje in poslanstva, vendar pa bomo hkrati dali vse, kar zmoremo, tudi svojim najbližjim in skupnostim, v katerih živimo, vključno z našo državo Slovenijo. Ne pozabimo namreč, da na tem svetu nismo le zase. Kljub temu, da moramo seveda v prvi vrsti skrbeti za lastno zdravje in osebnostni razvoj, smo kot ljudje nenehno dolžni pomagati drugim in družbi kot celoti. Prav naše pozitivno delovanje v medsebojnih odnosih ter v družbi je tisto, ki resnično osmišlja naša življenja in nas dolgoročno notranje bogati.

Res je, dragi Slovenci, veliko starih bremen se je nakopičilo. V preteklih letih smo se soočili s hudo krizo, katere posledice čutimo še danes. Slabo smo gospodarili s svojo državo, bankami, podjetji, zavodi, in politična kultura je bila vse nižja. Negativne posledice tega doživljamo še danes. Prav tako so današnji izzivi, predvsem mednarodne migracije, v marsičem drugačni od tistih iz preteklosti, pri čemer seveda niso nič manj zahtevni. Novim izzivom pa ne bomo kos, če ne bomo postali bolj pozitivno naravnani in začeli pri sebi in okoli sebe prepoznavati tudi vse tisto lépo in dobro, kar nas obkroža in kar vsak dan soustvarjamo. Ali se sploh zavedamo, v kako prijetnem delu sveta živimo?

Vsi vemo, da je Slovenija v marsičem bogata dežela. Toda njeno največje bogastvo smo mi sami, ljudje – vendar le pod enim pogojem: če to res hočemo. In naj vam povem svoje mnenje: če tega nočemo, potem za nas ni prihodnosti. Zato si nehajmo stalno metati polena pod noge ter začnimo delati in sodelovati za našo prihodnost in za prihodnost naših otrok. Zdaj, ko nam politična stabilnost, gospodarska rast in naraščajoč ugled Slovenije v Evropi in svetu omogočajo, da izkoristimo svoje potenciale, jih izkoristimo. Bodimo podjetni, inovativni in konstruktivno kritični. Aktivirajmo se z zavestjo o skupnem dobrem. Vztrajajmo. Le tako bomo izkazali naše resnično spoštovanje do lastne države, predvsem pa do prihodnjih generacij, ki jim bomo dali zgled in možnost za dostojno življenje. Z našim pogumnim in odločnim pogledom naprej bo tudi Slovenija šla naprej.

Spoštovane Slovenke in Slovenci,

v novem letu vam želim vse dobro, obilo lepih priložnosti in pa: čim več optimizma!

dr. Miro Cerar
predsednik vlade

VIDEO: Oglejte si celotno poslanico premierja v spletnem arhivu RTV Slovenija

MC NL poslanica RTVS 20150101

Vir: Vlada RS