Novice predsednika Državnega zbora

Teden predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča se je začel s pripravami Državnega zbora na parlamentarni del predsedovanje Slovenije Jadransko-jonski pobudi. Državni zbor bo v okviru slovenskega predsedovanja spomladi 2021 namreč gostil konferenco predsednikov parlamentov. Slovenija je predsedovanje Jadransko-jonski pobudi prevzela 1. junija letos, zaključilo pa se bo 31. maja prihodnje leto.

 

Tudi preostanek tedna predsednika je bil mednarodno obarvan. V sredo, 9. septembra 2020, je predsednik na predstavitveno srečanje sprejel nova veleposlanika Zvezne republike Nemčije zakonca Adriana Pollmanna in Natalie Kauther. Predsednik je veleposlanikoma najprej izrazil dobrodošlico v Sloveniji in jima zaželel uspešno delo. Sogovorniki so se strinjali, da je sodelovanje med obema državama zelo dobro. Predsednik je poudaril predvsem pomen medparlemantarnega sodelovanja, ki bo v luči predsedovanja Svetu EU v naslednjih mesecih še toliko pomembnejše, saj daje vključenost nacionalnih parlamentov večjo legitimnost odločitvam Sveta EU in Evropske komisije, kar še posebej velja v obdobju po brexitu. Parlamenti predsedujočega tria – Nemčije, Portugalske in Slovenije, so s sprejemom tako imenovane triodeklaracije, že začrtali svoje sodelovanje v obdobju predsedovanja. Triodeklaracija se vsebinsko osredotoča na izkušnjo s pandemijo COVID-19, zlasti s potrebo po pripravi hitrih odgovorov na nove epidemiološke izzive ter nujnost koordiniranega odziva politike na nacionalni, predvsem pa evropski ravni. Izpostavljena je tudi odprava omejitev na notranjem trgu, boju proti podnebnim spremembam in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Kar se tiče zunanje dimenzije, parlamenti tria predsedstev poudarjajo potrebo po večji enotnosti Evropske unije v zunanjih odnosih, krepitev njene varnostne dimenzije ter pomen ohranjanja evropske perspektive za države Zahodnega Balkana.

Prav tako v sredo, 9. septembra 2020, se je predsednik Državnega zbora Igor Zorčič srečal s predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) akad. prof. dr. Petrom Štihom. Namen vljudnostnega srečanja, ki je potekalo v prostorih SAZU, je nadaljevanje dobrega sodelovanja med institucijama.

Predsednik je v sklopu promocijskih aktivnosti za čim širšo uporabo aplikacije #OstaniZdrav, posnel video, v katerem je povabil državljane, da si aplikacijo naložijo na svoje mobilne telefone. V nagovoru je poudaril, da “vsi vemo, da je zdravje neprecenljivo. Naučili smo se nositi masko, razkuževati roke in upoštevati varnostno razdaljo, zato bodimo solidarni še naprej in uporabljajmo pozitivno moč sodobne tehnologije.”

V luči aktualnih epidemioloških razmer v Državnem zboru je predsednik v četrtek, 10. septembra sklical delovni posvet z vodji poslanskih skupin. Na delovnem posvetu je bilo poleg preložitve izredne seje Državnega zbora za obravnavo interpelacije zoper ministra Hojsa, dogovorjeno tudi, da v Državnem zboru še naprej veljajo vsi sprejeti zaščitni ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s korona virusom. Predsednik je vse prisotne pozval k njihovemu doslednemu upoštevanju.

Na seji Kolegija predsednika Državnega zbora, ki je potekala v petek, 11. septembra 2020, so se člani dogovorili o sklicu redne seje zbora, ki se bo pričela 21. septembra 2020, potrdili pa so še terminski program dela Državnega zbora za meseca oktober in november 2020. Predsednik je dan zaključil s sprejemom apostolskega nuncija Svetega sedeža v Republiki Sloveniji nadškofa Jean – Marie Speicha. Sogovornika sta izmenjala nekaj besed o položaju Slovenije v svetu.