Novice poslanske skupine – 5. 2. 2021

V preteklem tednu je v Državnem zboru na pobudo SMC potekala razprava o spolnem nadlegovanju v akademskem prostoru.
Ne glede na to od kot izvira, je spolno nadlegovanje huda oblika zlorabe in kršitve človekovih pravic do spolne nedotakljivosti, dostojanstva in spoštovanja.

Skrb zbujajoče je dejstvo, da veliko primerov spolne zlorabe ostaja prikritih in neprijavljenih oziroma se o njih spregovori z nekajletnimi zamiki. To potrjuje tudi anketa na eni izmed slovenskih fakultet, ki kaže na to, da je 38% anketirancev doživelo spolno nadlegovanje, ki pa ga niso prijavili.

Danes je ključnega pomena, da vzpostavimo odprt dialog in gradimo pot, s katero bomo preprečili kršitve spolne nedotakljivosti, tako preko zakonodajnih ukrepov, obveščanja javnosti ter usposabljanja vseh deležnikov za prepoznavanje problematike.
Poslanke in poslanci so na seji odbora soglasno obsodili spolno nasilje v akademskem prostoru in sprejeli sklep, s katerim so univerze in visokošolske zavode pozvali, naj v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje opravijo temeljito raziskavo o spolnem nadlegovanju ter pripravijo akte o preprečevanju spolnega nadlegovanja.

»Ničla je edina možna mera tolerance za poskuse razumevanja nasilja. Na univerzi nič manj in nič več. Nič.« je povedal poslanec Branislav Rajić.

Poslanke in poslanci so minuli četrtek na odboru za zdravstvo soglasno podprli dopolnjeni predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Predlog določa pravico do denarnega nadomestila med začasno zadržanostjo od dela za starše, ki sobivajo ob bolnih otrocih v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču, do vključno otrokovega 14. leta starosti, v nekaterih primerih pa tudi z otrokom, ki je starejši.
Predlog nadalje določa zgornjo mejo pri trajanju nege ožjega družinskega člana v koledarskih in ne več v delovnih dnevih, s čimer se izenačuje položaj vseh staršev, ki so odsotni zaradi nege ožjega družinskega člana ne glede na to, koliko dni na teden delajo.

V minulem tednu je bil na izredni seji Državnega zbora obravnavan in sprejet Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatnih 320 milijonov evrov ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19.
Sprejeti ukrepi med drugim prinašajo subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici leta pa razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju in podaljšanje čakanja na delo od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo dvakratnega podaljšanja za en mesec. Predlog predvideva tudi 100-odstotno kritje stroškov za plače in prispevke, ki jih ima delodajalec z zaposlenimi, ki so na čakanju na delo, to pa velja za vse tiste dejavnosti, ki so zaprte z vladnimi odloki.
V SMC smo tekom priprave zakona opozorili tudi na odpravo neenakosti med delavci, ki so pri plači v decembru prejeli plačilo za poslovno uspešnost in zato niso bili upravičeni do kriznega dodatka. Veseli nas, da bo tudi tem delavcem z januarsko plačo izplačan dodatek v višini 200 evrov.

V primerjavi s prejšnjim, se v tokratnem zakonodajnem svežnju širi krog upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka. Med drugim je bil upoštevan predlog stranke SMC, da bodo do solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR upravičeni tudi vsi dijaki, starejši od 18 let.
V poslanski skupini SMC verjamemo, da z nekaj optimizma že lahko zremo v drugo polovico leta, ki mu mora slediti okrevanje družbe na vseh področjih. Čim prej se je potrebno osredotočiti na izhodno strategijo ter pripravo ciljnih razpisov za hitro okrevanje in lažji zagon ranljivih dejavnosti, predvsem turizma in gostinstva.