Novice MIZŠ – 21. 2. 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe se nanašajo na določanje izjem pri tedenskem testiranju. Natančneje je tudi določeno, kdaj testiranja ni treba opraviti, če so bili zaposleni že cepljeni. Na podlagi zadnje ocene Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se je Vlada Republike Slovenije odločila za podaljšanje veljavnosti odloka, ki je sprejet na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem tudi ukrepov v tem odloku.

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Nanašajo se na jasnejšo opredelitev obveznosti testiranja na virus SARS-CoV-2. S ciljem zagotavljanja varnosti pri športni vadbi športnikov, športnih tekmovanjih in športno rekreativnih dejavnostih je predpisano obvezno testiranje. Športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 24 ur. Strokovni delavci, ki vodijo proces športne vadbe športnikov in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki se lahko izvaja v skladu z 2. členom odloka, se testirajo tedensko s hitrim antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali HAG).

Ministri EU, pristojni za izobraževanje, so na neformalni videokonferenci izpostavili, da je obdobje pandemije Covid-19 ponovno in kruto pokazalo tudi in predvsem na vprašanje zagotavljanja enakosti naših izobraževalnih sistemov. »Omogočanje pravičnosti pri dostopu, vključenosti in uspehu za vse v izobraževanju in usposabljanju mora predstavljati naše ključno prizadevanje za prihodnost,« je na srečanju poudarila ministrica prof. dr. Simona Kustec.

Zato bo Slovenija: namenila del sredstev v okviru sprejetega Mehanizma za okrevanje in odpornost tudi za povečanje vključenosti in pravičnosti ter za zmanjševanje neenakosti; v letošnjem letu začela izvajati nacionalno evalvacijsko študijo glede analize potreb, pogojev in možnosti obveznega vključevanja otrok v enega izmed programov predšolske vzgoje; objavila razpis za izvedbo celovite evalvacijske študije o analizi posledic izobraževanja na daljavo, s posebnim poudarkom na prepoznavanju kakovosti izobraževalnega procesa z vidika zagotavljanja enakosti.

Portugalsko predsedstvo je na virtualnem srečanju ministrov EU, pristojnih za izobraževanje podalo informacijo o novem Strateškem okviru ET2030, ki predstavlja trden okvir za evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja upravljanja. Ministrica je izrazila podporo sprejemu ET2030, ki vsebuje politično zavezo za intenzivnejšo uresničevanja evropskega izobraževalnega prostora in izboljšan pristop upravljanja. Slednje bo naša prioriteta med prihajajočim predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici 2021.

Zagotoviti večjo participacijo mladih v procesih odločanja in dvigniti promocijo mladinske politike sta osrednji temi portugalskega predsedovanja Svetu EU na področju mladine, ki jih podpira tudi Slovenija. Državni sekretar Damir Orehovec se je na virtualnem srečanju državnih sekretarjev Portugalske, Nemčije in Slovenije, pristojnih za mladino, zavzel tudi za vključevanje mladih v aktualno razpravo o prihodnosti Evrope, oblikovanje stabilnega financiranja mladinskih organizacij in zagotavljanje polnega dostopa mladih do državljanskih prostorov.
Slednje bo pomembna prioriteta našega predsedovanja Svetu EU, s čimer nadgrajujemo prioriteto tria in prispevamo k uresničevanju evropske mladinske strategije 2019 – 2027 z naslovom »Prostor in participacija za vse«. Ta v ospredje postavlja: zaščito državljanskih pravic mladih, krepitev demokratične participacije mladih ter zagotovitev namenskih prostorov za mlade.