Novice iz poslanske skupine

V minulem tednu se je v Državnem zboru zaključilo marčevsko plenarno zasedanje, na katerem so poslanke in poslanci potrdili spremembe Zakona o varnosti v železniškem prometu.

Spremembe zakona med drugim omogočajo uskladitev z evropsko zakonodajo. Prinašajo tudi možnost umestitve neželezniških infrastrukturnih objektov, kot so kolesarske steze, servisne ceste in dostopne poti, v progovni pas.

V poslanski skupini SMC smo predlagane spremembe zakona podprli, saj smo mnenja, da prav vse spremembe doprinašajo k varnosti javnega prometa in optimizirajo možnost koriščenja že obstoječih infrastrukturnih potencialov.

Podpiramo torej, da se obstoječi zakon uskladi z Uredbo Komisije Evropske Unije, ki v naš sistem prinaša jasnejša določila glede certificiranja, upravljanja in nadzora nad sistemskim delovanjem v železniškem prometu. Zdi se nam ključnega pomena, da pri tako pomembnih vprašanjih, kot je vprašanje varnosti v železniškem prometu, sledimo najnovejšim varnostnim trendom in smernicam.

V zakonskih rešitvah vezanih na gradnjo neželezniške infrastrukture ob progovnem pasu vidimo predvsem veliko razvojnih priložnosti, saj omogočajo širitev infrastrukture za kolesarjenje in hojo ter s tem krepijo načelo trajnostne mobilnosti. Hkrati  pa se rešuje tudi problematika razvoja infrastrukture na področjih s prostorskimi in geografskimi omejitvami, ki jih v Sloveniji, zaradi razgibane pokrajine, ne manjka.

Poslanke in poslanci so potrdili tudi spremembe Zakona o urejanju trga dela, po kateri bodo čezmejni delavci v primeru brezposelnosti začasno upravičeni do višjega nadomestila kot delavci, zaposleni v Sloveniji.

Zdaj zakon kot najvišji možni znesek nadomestila za brezposelnost pri nas določa 892,50 evra. Po predlagani noveli zakona pa se bo brezposelnemu s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se je drugo državo članico EU, evropskega gospodarskega prostora ali Švico najmanj enkrat tedensko vozil na delo, priznalo denarno nadomestilo v višini največ 1785 evrov.

V Poslanski skupini Stranke modernega centra nikakor ne nasprotujemo izboljšanju materialnega in socialnega položaj posameznikov, ki se jih novela dotika. Med razpravo pa smo vendarle opozorili, da obstaja velika verjetnost, da s takim posegom v zakon vzpostavljamo drugačno obravnavo bistveno enakih položajev.