Novice iz poslanske skupine

V torek je Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnaval predlog zakona o nagradi Zlata čebela.

Z Zakonom o nagradi Zlata čebela se vzpostavlja sistem podeljevanja najvišje državne nagrade na področju zaščite čebel ter prepoznavanja vloge čebel pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine.

Poslanka Mateja Udovč je izpostavila, da ima  čebelarstvo v Sloveniji velik gospodarski in kulturni pomen in da je prišel čas, da temu področju dodamo novo dodano vrednost. Prepričana je, da bo nagrada Zlata čebela dosegla svoj namen, če bo le pravilno umeščena v sistem ostalih državnih nagrad, kot so na primer Prešernova nagrada ali Bloudkova nagrada.

V sredo je Odbor za pravosodje obravnaval Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki med drugimi ščiti hišne živali pred izvršbo.

Nedavna novela Stvarnopravnega zakonika je živalim podelila poseben status in pravni položaj v slovenskem pravnem redu. Živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja. S tem se je postavilo tudi vprašanje ustreznosti izvršbe na živali kot domače ljubljenčke. Nekatere živali imajo za lastnike posebno vrednost, saj med njimi in lastniki nastane posebna navezanost. Rubež oziroma izvršba bi posegla v dobrobit in bi povzročila trpljenje tako živali kot njenemu lastniku.

Iz izvršbe so tako izvzete hišne živali psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki so namenjene za družbo, varstvo ali pomoč človeku. Glede na to, da je definicija hišnih živali odprta, bodo iz izvršbe lahko izvzeti tudi na primer konji in druge živali, kadar bodo namenjene za družbo, varstvo in pomoč človeku

V petek je poslanska skupina SMC, skupaj s koalicijskimi partnericami, na novinarski konferenci predstavila zahtevo za sklic seje, na temo stopnjevanja sovražnosti, izključevanja ter napadov na posameznike in organizacije na podlagi vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora.

Ena izmed temeljnih vrednot Stranke modernega centra je namreč družbena odgovornost.  Če si želimo družbeno odgovornega ravnanja, morajo vrednote kot so strpnost, solidarnost, družbena vključenost, sočutje, poštenost in zaupanje, postati temelj družbenega delovanja.

»S pojavom ekstremizma, ki se v zadnjem času čedalje pogosteje pojavlja,  te vrednote izgubljajo svoj pomen  in težo.  V določenih primerih pa so celo poteptane. Če ne bomo odločno odreagirali in bomo takšne oblike zavržnega delovanja le mirno opazovali, jih bo družba pričela sprejemati kot nekaj povsem običajnega in normalnega.

Naše sporočilo je jasno: v naši družbi ni prostora za nobeno obliko ekstremističnega nasilnega delovanja in za nobenega, ki v imenu svoje resnice odreka pravico do resnice drugega.«, je izpostavila poslanka Mateja Udovč.

Odbor za izobraževanje, znanost in šport je v petek opravil razpravo o izvajanju pouka na daljavo in o posledicah dolgotrajnega zaprtja šol.

»V zadnjem obdobju je na dnevni ravni moč videti velik upad smrtnih žrtev, kar je posledica ukrepov, ki se dosledno izvajajo, med drugimi je to tudi posledica zaprtja šol«, je povedal poslanec Branislav Rajić in izrazil zadovoljstvo nad tem, da se večina otrok vrača v šole.

Poslanec je med razpravo tudi izrazil tudi nestrinjanje z dejstvom, da se pravica do izobraževanja, kot temeljna človekova pravica, postavi na prvo mesto. »Vse temeljne človekove pravice so v interakciji ena z drugo in le dokler se ne krati pravice drugemu, je določena pravica izvedljiva in posamezniku pripada. Postaviti jo na prvo mesto in s tem zanemariti pravico do zdravja,  je absolutno neodgovorno in nikakor sprejemljivo. Pravica do izobraževanja mora biti vzporedna s pravico do zdravja«, je zaključil Branislav Rajić.