Novice iz poslanske skupine

Poslanke in poslanci so minuli teden sprejeli novelo zakona o določitvi volilnih enot, ki spreminja meje nekaterih volilnih okrajev pri volitvah poslancev v Državni zbor.

V poslanski skupini SMC smo primarno zagovarjali rešitev, ukinitve volilnih okrajev in uvede relativnega prednostnega glasu, saj bi to pripeljalo do večjega vpliva volivcev na izbiro kandidatov, ki jih volijo. Vendar pa oba takšna poskusa nista dobila zadostne podpore.

Tekom usklajevanj volilne zakonodaje pri predsedniku države smo ves čas zastopali stališče, da v kolikor v roku, ki ga je določilo ustavno sodišče, omenjene spremembe zakona o volitvah v državni zbor ne bodo deležne zadostne podpore večine glasov vseh poslank in poslancev, bomo podprli tudi drugo možnost za izvršitev odločbe ustavnega sodišča, torej preoblikovanje volilnih okrajev s spremembo njihovih meja.

Menimo, da je bil dosežen minimalni možni politični kompromis, ki uživa zadostno podporo. Zaradi sprejetja sprememb meja volilnih okrajev se je izničilo vprašanje legitimnosti naslednjih parlamentarnih volitev ter s tem tudi politične in ustavne krize.

Na seji Ustavne komisije je bila prižgana zelena luč za začetek ustavno-revizijskega postopka za vpis slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS. V SMC predlog podpiramo že od samega začetka.

Osebe z okvaro sluha, ki kot svoj avtohton jezik uporabljajo slovenski znakovni jezik, se soočajo s številnimi ovirami, na področju izobraževanja, pri zaposlovanju, uveljavljanju državljanskih pravic, političnih in kulturnih pravic. Če Ustava določa pravico do govora, je pravica do komunikacije in jezika enaka ali celo večja vrednost.

Predsednik Državnega Zbora Igor Zorčič je  zagotovil, da bodo poslanci o predlogu odločali kar se da hitro.

V petek je na zahtevo koalicijskih partneric potekala seja na temo stopnjevanja sovražnosti, izključevanja ter napadov proti posameznikom in organizacijam na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora.

Poslanec Gregor Perič je med razpravo izkazal zadovoljstvo, da smo v SMC pripomogli k temu, da se je odprl prostor za razpravo o problematiki, ki smo ji v zadnjem času vedno pogosteje priča.

“Skrbi me predvsem to, da kadar prihaja do določenih ekscesov, kot politika enotno ne uspemo tega obsoditi. Tukaj smo zamudili številne priložnosti na vseh straneh političnega spektra. Ni prepozno, da naredimo korak nazaj in umirimo vzdušje, ki nas ne pelje nikamor,” je povedal.

Poslanka Mateja Udovč je izpostavila, da je velika razlika med konstruktivno kritiko in besedami, katerih namen je le žalitev in diskreditacija političnega nasprotnika in da v naši družbi ni prostora za nobeno obliko ekstremističnega in nasilnega dejanja.

“Danes bomo s to sejo dosegli cilj, če bomo spoznali, da lahko spreminjamo le sebe in ne drugih. Vedno imamo možnost stopiti korak nazaj in na sovražne besede ne odgovarjati s sovražnimi besedami,” je poslanka zaključila svojo razpravo.