Novi zakon o javnih naročilih – uvedba socialne klavzule v bran temeljnih delavskih pravic

Na Ministrstvu za javno upravo (MJU) pod vodstvom podpredsednika vlade in ministra Borisa Koprivnikarja so v javno razpravo poslali osnutek novega zakona o javnih naročilih (ZJN-3). Po novem bodo morali ponudniki upoštevati izpolnjevanje socialnih obveznosti, sicer jim grozi odpoved pogodbe. Tako bo sedaj še manj prostora za nespoštljivo ravnanje delodajalcev do delavcev.

V zakonu bodo namreč – poleg malim in srednjim podjetjem, plačilom podizvajalcem ter elektronskemu naročanju – največ pozornosti namenili obveznosti plačevanja socialnih obveznosti. Neplačevanje prispevkov skozi sistem javnega naročanja, ko so podjetja na ta račun načrtno podajala nenavadno nizke ponudbe, je bila praksa zadnjih let, ki je pomenila zlorabo temeljnih pravic iz dela. Zato ministrstvo sedaj po novem uvaja socialno klavzulo, na podlagi katere bo zaradi kršitve delovnih ali socialnih obveznosti lahko odpovedana pogodba o izvedbi javnega naročila.

Novi zakon o javnih naročilih je tako korak dlje k zaščiti temeljnih delavskih pravic v nizu načrtovanih rešitev, ki se jih je zadala vlada dr. Mira Cerarja.