Novela ZOFVI uresničuje odločbo Ustavnega sodišča in ohranja ter dodatno ščiti javno šolstvo

Danes sprejeta novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja uresničuje odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz leta 2014 in izenačuje višino financiranja obveznega dela javnoveljavnih programov v javnih osnovnih šolah ter programov, ki so pridobili javno veljavnost v zasebnih šolah.

Za SMC je ključna kakovost programov, ki je povezana s postopkom pridobivanja javne veljavnosti, zato podpiramo novelo, ki ohranja kakovost javnega šolstva in ga še dodatno ščiti. Tudi s tem, da bodo zasebne šole v postopku pridobivanja javne veljavnosti morale ustrezno ovrednotiti programsko raznolikost in s tem dokazati obogatitev šolskega prostora. To ne pomeni, da bodo zasebne šole rasle kot gobe po dežju, ampak da bodo pogoji za njihovo ustanavljanje in delovanje natančneje določeni kot v sedaj veljavnem zakonu.

Novela glede financiranja predvideva, da financiranje izvajanja javno veljavnih vsebin na zasebnih šolah iz javnih sredstev ne bo imel za posledico zmanjšanja sredstev za delovanje javnega šolstva. Prispevek staršev učencev zasebnih šol za izbirne in dodatne vsebine namreč ostaja. Vodja poslancev SMC dr. Simona Kustec Lipicer je po današnjem vrhu koalicije ponovila, “da je novela pripravljena že nekaj časa, a zaradi ideoloških ter političnih razlik med koalicijskimi partnerji do danes ni bila sprejeta.”