Novela zakona o zdravniški službi izboljšuje položaj mladih zdravnikov in odpira možnosti za njihovo zaposlovanje

S predstavitvijo stališč poslanskih skupin se je danes v Državnem zboru začela obravnava novele zakona o zdravniški službi. Kot je v predstavitvi stališča poslanske skupine SMC izpostavila poslanka Vlasta Počkaj, z njo »sledimo cilju zagotavljanja kakovostnega in učinkovitega zdravstva, ki je in ostaja naša prioriteta«.

Ena od novosti, ki jo prinaša novela zakona, je tudi uvedba šestmesečnega dodatnega usposabljanja, ki po mnenju Počkajeve pomeni velik napredek v zaposlovanju mladih zdravnikov. »V Sloveniji se že nekaj časa soočamo s pomanjkanjem zdravnikov, na drugi strani pa imamo veliko število brezposelnih mladih zdravnikov. Z uvedbo šestmesečnega dodatnega usposabljanja, ki se bo štelo v specializacijo oziroma t.i. sekundariat, omogočamo lažjo zaposlitev mladih zdravnikov, ki zaradi različnih razlogov niso dobili specializacije.«

Novela prinaša tudi razbremenitev zdravnikov na primarni ravni, saj omogoča, da specializanti družinske medicine, ki opravljajo četrto leto specializacije iz družinske medicine, že lahko opredeljujejo paciente, kar se bo smiselno uporabljalo tudi za specializante pediatrije in ginekologije.

Ministrstvo za zdravje bo po novem pristojno za načrtovanje specializacij, in sicer na podlagi dostopnosti in spreminjajočih se potreb prebivalstva. Uvaja se dvotirno načrtovanje specializacij: število zdravnikov se bo načrtovalo za državo in za posamezne zdravstvene izvajalce zdravstvene dejavnosti. »Zdravniška zbornica bo še vedno igrala pomembno vlogo, saj bo na podlagi ministrstva objavila razpis specializacij in jih koordinacijsko in kakovostno nadzirala. V postopek izbire kandidata v primeru razpisa za določenega izvajalca pa bo morala vključiti tudi predstavnika tega izvajalca, s čimer bo omogočeno, da bodo imeli tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti vpliv na izbor kadra«, je dodala Počkajeva.

Kot zadnjo pomembno novost pa je poslanka Počkaj izpostavila še prenos finančnih sredstev za pripravništvo in specializacije iz zdravstvene blagajne ne proračun Republike Slovenije: »Zdravstvena blagajna bo sproščena sredstva namenila obveznemu zdravstvenemu zavarovanju oziroma dodatnemu financiranju zdravstvenih storitev, tudi z namenom skrajševanja čakalnih dob.«