Poslanka mag. Kozlovič: odvetniški poklic naj bo dostopen vsem: zgornja omejitev vpisnine v imenik odvetnikov je nujna

Državni zbor obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu. Z novelo se določa zgornjo omejitev vpisnine za vpis v imenik odvetnikov na znesek povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, poudarja poslanka mag. Lilijana Kozlovič. Predlog novele je odziv poslancev na nedavni sklep Skupščine Odvetniške zbornice, s katerim se je vpisnino v imenik odvetnikov povišalo na nerazumnih 9.000 EUR.

Poslanka mag. Lilijana Kozlovič opozarja, da je bila odločitev Odvetniške zbornice neprimerna, saj so z enim mahom omejili dostop do odvetniškega poklica predvsem tistim, ki prihajajo iz socialno najbolj ranljivih skupin. V poslanski skupini SMC si prizadevamo za enake možnosti vseh mladih, zato podpiramo predlog novele, ki omejuje višino vpisnine na 2.500 EUR, poudarja poslanka Kozlovič.

Ureditev neposredno v zakonu, kot predlaga opozicija, je za poslansko skupino SMC neprimerna, saj menimo, da je bolj primerna ureditev v statutu Odvetniške zbornice, saj jim tako omogočamo avtonomijo organiziranja. Nad njim pa bo bedela Vlada, ki je zadolžena, da skrbi za javni interes, še izpostavlja poslanka Kozlovič.