Nosilec liste SMC na volitvah v Evropski parlament je Gregor Perič

Svet Stranke modernega centra je danes v kreativnem centru Poligon potrdil listo SMC za majske volitve v Evropski parlament. Nosilec liste bo aktualni poslanec v Državnem zboru Gregor Perič. Predsednik stranke dr. Miro Cerar je ob tem dejal, da bomo v SMC še naprej glasniki moderne politične misli v slovenski politiki. “Ne hipne mode, ampak evropske dediščine moderne: vladavine prava, demokracije, države blaginje, človekovih pravic, razvoja za mir.”

https://twitter.com/StrankaSMC/status/1108789223342120963

Listo poleg nosilca Gregorja Periča sestavljajo še: dolgoletna direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor Helena Cvikl. Na tretjem mestu je aktualna poslanka Janja Sluga, na četrtem mestu pa nekdanji hokejski reprezentant Miha Rebolj. Na petem se bo boril poslanec Branislav Rajić – Bane, sledita še socialna delavka in nekdanja sekretarka na ministrstvu za delo Bojana Cvahte ter Vesna Ugrinovski. Listo zaključuje aktualni državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon.

Svoboda, solidarnost, Slovenija

Kdo smo?

 Stranka modernega centra (SMC) je socialno-liberalna strankaenakopravnih članic in članov, ki se borimo za svobodno, razvojno naravnano družbo, nepopustljivo branimo človekove pravice in dostojanstvo posameznika ter gradimo sodobno, evropsko Slovenijo. Kot resnični liberalci s socialnim čutom delujemo povezovalno in združevalno.

Rušilne sile, ki želijo Slovenijo in Evropo vrniti v čase mednacionalnih, kulturnih in drugih konfliktov ter avtoritarnih in totalitarnih ureditev, so ponovno na pohodu. Krepijo se skrajne populistične ideologije, ki manipulirajo z zgodovinskimi in drugimi dejstvi. Te ideologije družbo vodijo v razmere, ko bi bile posameznikom grobo zanikane človekove pravice in temeljne svoboščine in ko bi državljani Evrope kot sovražniki znova stali na okopih drug proti drugemu. Tega ne smemo dovoliti – in tudi ne bomo, vse dokler bo SMC sooblikovala slovenski in evropski politični prostor! To dolgujemo našim prednikom in za to smo odgovorni našim otrokom.

SMC si prizadeva za višjo politično kulturo v času, ko ta žal (u)pada.

S spoštovanjem človeka in zavzemanjem za vladavino prava zavračamo vse oblike sovraštva in nasilja, tako v govoru kot dejanjih. Smo proti sleherni skrajnosti in skrajnežem, tako desnim kot levim. Gre nam za zmerno sredino. Želimo si civiliziranega sobivanja ter modernega, ustvarjalnega razvoja. Za to konkretno delamo vsak dan, kajti štejejo le dejanja tistih, ki so pripravljeni vsak dan storiti kaj dobrega za skupno dobro. Prisegamo na svobodno voljo in pobudo posameznika, zato si te dediščine razsvetljenstva in žlahtnega liberalizma ne pustimo vzeti s strani novodobnih neo-liberalcev – kakor se bomo vedno znali postaviti tudi proti »ne-liberalnim« gibanjem doma in v naši soseščini.

Od kod izhajamo?

Smo dediči svobodomiselnih Slovencev in Evropejcev. Brez svobode ni ustvarjalnosti.Svobode in razvoja pa ni brez aktivnih državljanov in državljank. Spoštujemo kritično ustvarjalnost in bogastvo idej civilne družbe, saj smo nastali iz njih: SMC se je rodila kot civilno-družbeno gibanje, ki se je med leti 2012 in 2014 odzvalo na hudo finančno-ekonomsko, socialno in politično krizo v Sloveniji. Gospodarska rast je bila negativna, hitro je naraščala brezposelnost, povprečni življenjski in socialni standard je upadal, povečevala se je revščina, bančni sistem je bil zaradi slabih posojil in drugih slabih praks pred razsulom, vlade so postajale vedno bolj nestabilne in se predčasno menjavale. Posledice svetovne finančne krize so se še krepile v spirali koruptivnih, negospodarnih in drugih slabih domačih praks. V očeh domače javnosti je Evropska unija za hip nastopila celo kot grožnja zunanje intervencije v obliki trojke, ki bi začasno prevzela nadzor. Ravno zaradi širokega kroga civilno-družbenih somišljenikov in simpatizerjev smo krizo obrnili v priložnost – in z aktivno vključitvijo v politiko prispevali k temu, da se je Slovenija izvlekla iz krizeter vzpostavila možnosti za uspešen razvoj.

Ustanovljena junija 2014 je SMC, takrat kot Stranka Mira Cerarja, le mesec dni po ustanovitvi zmagala na državnozborskih volitvah z največjim številom mandatov v samostojni Sloveniji. Čeprav smo bili in ostajamo politični samouki in samorastniki, je koalicijska vlada pod vodstvom SMC Slovenijo potegnila iz krize med članice EU z najvišjo gospodarsko rastjo (5 % v 2017), prepolovila stopnjo brezposelnosti, spodbudila pomembne gospodarske investicije in po letih vladnih kriz in predčasnih volitev stabilizirala politični prostor. Naša vlada je vrnila optimizem prihodnosti.

Zdaj, z brexitom in rastjo skrajnega populizma, je v krizi in pred novimi preizkušnjami cela Evropa. Majske volitve v evropski parlament so priložnost, da Slovenija povede bitko za skupne nove zmage. SMC tokrat nima vodilne odgovornosti za vodenje države, smo pa v pomembni koaliciji naprednih sil za prihodnost Evrope. Prav Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE), ki mu pripadamo, je po vseh kazalcih tista sila evropske prihodnosti, ki lahko prepreči nevarnost obeh skrajnih polov evropske politike. Evropska unija je za nas tisti garant, ki preprečuje, da bi sila večjega prevladala nad močjo argumentov manjšega, argument moči pa nad vladavino prava.

Kako naprej?

 Še naprej hočemo biti glasniki moderne politične misli v slovenski politiki. Ne hipne mode, ampak evropske dediščine moderne: vladavine prava, demokracije, države blaginje, človekovih pravic, razvoja za mir. Kot smo dokazali ob begunski krizi, znamo najti pravo mero med spoštovanjem človekovih pravic in varnostjo državljanov, nikoli pa ne pasti v pasti sovražnega govora. Kot smo dokazali v preteklem mandatu, znamo naše temeljne vrednote in vizije prihodnosti prevesti v konkretne, realne projekte, ki soustvarjajo blaginjo vseh državljank in državljanov.

 

Za kakšno Slovenijo si prizadevamo?

 Zato je naše geslo zeleno-modra Slovenija: skrbna do okolja in voda, pametna v rabi virov in iskanju novih priložnosti krožnega gospodarstva. Nabor štirih ministrstev, ki jih vodimo ministri in ministrica SMC, izkazuje našo odgovornost v tej vladi in koaliciji: v korist zeleno-modre Slovenije in vseh njenih državljanov iščemo pravo ravnovesje med podjetništvom in delom, s skrbjo za okolje in z vpetostjo v evropsko družino in mednarodne tokove iščemo globalne rešitve za izzive in probleme, kot so podnebne spremembe, migracije in terorizem.

Tudi zato povezujemo različne člane in članice: pripadnike vseh generacij in družbenih slojev, izobražence in tiste, ki šele vstopajo v sistem pridobivanja znanj in veščin, verne in neverujoče, zaprisežene meščane in ljudi s podeželja. Vse nas druži svobodomiselnost in skrb za trajnostni razvoj. Od vsake članice in člana SMC pričakujem polno angažiranost in nepopustljivo vztrajanje na tistem, kar nas dela drugačne od drugih: na strokovnosti, na vladavini prava, na spoštovanju človekovih pravic.

Bodimo radikalno zmerni in optimistično realni.

Na ustvarjenih stabilnih gospodarskih in političnih temeljih gradimo Slovenijo v smer socialno pravičnejše, visoko razvite evropske države, članice jedrne skupine EU.Poslanstvo SMC je pravična Slovenija, v katere razvoju aktivno sodelujemo vsi državljani in državljanke – in smo zato tudi vsi upravičeni do kakovostnega življenja v njej.

 Katere so naše vrednote?

 Trije stebri našega razvoja, tri temeljne vrednote socialno-liberalne pro-evropske Stranke modernega centra so svoboda, solidarnost in suverenost.

 

Svoboda.

Svobodno izbiram tiste, ki me zastopajo: na svobodnih, demokratičnih volitvah. Ko jih izberem, ostajajo odgovorni zastopniki mojih interesov, ne pa pobezljani samodržci. Svoboden sem, če sem varen pred sovraštvom drugega – če mi nihče ne sme storiti tega, česar tudi jaz ne bi nikoli storil drugemu; ne z besedami ne z dejanji. Svoboda pomeni svobodo izbire partnerja, svobodo veroizpovedi, svobodno odločanje o rojstvu otrok –svobodo, da si vsak posameznik sam izbere, kako bo živel. Država me brani, da živim v družbi enakopravnih državljanov enakih možnosti; a mi ne brani, temveč me celo spodbuja, da razvijam svobodne podjetniške pobude. Država deluje kot dober gospodar.

 

Solidarnost.

Solidarnost je najprej realno stanje duha med deležniki družbe in sodržavljani države – je čut za sočloveka! Vem, da lahko računam nanjo, ko mi je težko – a ne pozabim nanjo, ko mi gre dobro. Je medgeneracijska, nadrazredna in visoko patriotska vrednota. Je pa tudi izraz za sobivanje dela in podjetništva, za dialog delodajalca in delojemalca, za družbeno odgovornost gospodarskih družb in odgovoren okoljski razvoj družbe.

Enako plačilo moških in žensk za delo na enakem delovnem mestu je predpogoj resne, poštene socialne države – in osnova popolne enakopravnosti spolov. Kot v manifestu pred evropskimi volitvami ugotavljajo kolegi evropski liberalci: prehod na krožno gospodarstvo z viri ima ogromen potencial za spodbujanje delovnih mest, rasti in konkurenčnosti.

 

Suverenost.

Suverenost naše svobodne, samostojne Slovenije bomo najbolje dokazali z njeno ustvarjalnostjo, trajno zelenostjo in kakovostjo življenja v njej. Zlahka je ljubiti domovino, ki te ima rada – in to kaže s stopnjo razvitosti, spoštovanjem pravic in stopnjo svobode. Težje je zanjo narediti vse, kar moraš, ko ji je težko – in prav to smo v sodelovanju z vsemi ljudmi dobrih namenov počeli med leti 2014 in 2018, ko je vlada na čelu s SMC Slovenijo potegnila iz krize. Ravno boj za boljše življenje vseh in skupno dobro je najvišja oblika domoljubja suverene Slovenije. V njej smo lahko enakopravno soudeleženi prav vsi državljani in državljanke, ne glede na rod, spol, starost, barvo kože ali versko prepričanje.Liberalci vemo, da nas meje – tudi, ko so odprte in svobodno prehodne – varujejo, vrednote pa združujejo. Skupaj z evropskimi zavezniki si bomo prizadevali, da bodo tisti, ki bežijo pred grozotami vojn in najhujšimi oblikami politične represije, našli zaščito.

 

Prizadevali si bomo tudi za medijsko svobodo in poštenost, h katerima lahko prispevajo le visoko profesionalni mediji, ki se z objektivnim poročanjem in kritično mislijo borijo proti manipulacijam lažnih novic in medijskim umorom.

 

Letošnje volitve so odgovornost in priložnostza prav vsakega od polnoletnih državljank in državljanov, da za trenutek vzame svojo usodo v svoje roke – in z volilnim lističem, na katerem lahko izbira ne le stranke, ampak tudi posameznika ali posameznico na njem, prispeva svoj glas k temu, kakšno prihodnost bomo živeli. En glas, a odločilen glas. Odločilen zate, ki nam zaupaš – in za tistega ali tisto, ki mu glas zaupaš.

 

 

Pridruži se nam, če ne želiš, da v naši družbi prevladajo skrajnosti in skrajneži.

Pridruži se nam, če se želiš s politično kulturo upreti populizmu in primitivizmu.

Pridruži se nam, če si želiš, da bo tvoj glas slišan.

Pridruži se nam, če želiš deliti svojo lokalno izkušnjo z ljudmi z vseh koncev Slovenije.

 

Tako se razvija svoboda, tako se rojeva solidarnost, tako se ljubi Slovenija.

Z enim glasom, ki išče bolje in najde soglasje.

S tvojim glasom.