Nevladnim organizacijam smo zagotovili podporno podlago za učinkovit, povezan in stabilen razvoj

Za 27.500 nevladnih organizacij, kot jih je bilo v Sloveniji registriranih avgusta 2017, smo uspeli celostno in pregledno urediti celoten sektor ter oblikovati sistemske rešitve, ki bodo pospešile njihov razvoj.

Nevladne organizacije so eden od stebrov civilne družbe, kar se kaže tako v vključevanju NVO v procese odločanja kot tudi v mrežo izvajalcev storitev, ki delujejo v javnem interesu. A samo učinkovit, povezan in stabilen nevladni sektor lahko pomaga pri družbenemu razvoju, porastu družbene blaginje, kakovosti življenja in socialni varnosti. S ciljem, da se uredi celotni sektor nevladnih organizacij ter zagotovi sistemske rešitve za pospešitev razvoja nevladnih organizacij, so poslanci na 39. redni seji Državnega zbora podprli zakonodajne sistemske spremembe, ki jih je s širokim soglasjem vseh vpletenih deležnikov pripravil pristojni minister Boris Koprivnikar.

Na predlog nevladnih organizacij smo s sprejemom Zakona o nevladnih organizacijah zagotovili tudi sistemsko financiranje nevladnih organizacij, z uvedbo t.i. proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij. Proračunski sklad je poseben evidenčni račun proračuna za uresničevanja posebnega namena, ki omogoča stabilen vir financiranja brez možnosti, da bi se ta sredstva uporabljala tudi za druge proračunske potrebe ali pa delile na podlagi politično oblikovanih dogovorov.