Poslanec Tabaković: Vlada dr. Mira Cerarja s pomembnimi izboljšavami na področju preprečevanja nasilja v družini

Poslanec Saša Tabaković ob začetku razprave na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalidi na temo nasilja v družini opozarja, da ima Stranka modernega centra ničelno toleranco do nasilja vseh vrst. Predvsem pa moramo biti družbeno senzibilni do pojavov nasilja v družini ter se zavedati, da nasilje ne spada v zasebno sfero.

Podatki o nasilju v družini so zaskrbljujoči, poudarja poslanec Saša Tabaković in opozarja, da je Državni zbor o tej tematiki v tem mandatu že veliko razpravljal, najmanj štirikrat so poslanci že sprejeli sklepe o ničelni stopnji toleranci do nasilja. Ob tem ga veseli, da vlada dr. Mira Cerarja stopa v pravo smer. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že zaključilo z javno razpravo o noveli Zakona o preprečevanju nasilja v družni, ki prinaša pomembne izboljšave ter odpravlja pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Poslanec Tabaković obžaluje, da se danes na tej nujni seji ne pogovarjamo o tem zakonu, ampak beseda teče zgolj o splošno znanih dejstvih.

Poslanec Tabaković je v nadaljevanju pozdravil pripravo novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Novela zakona širi opredelitev družinskih članov, saj je bilo v praksi zaznati več primerov, ko je do nasilja prihajalo med osebami, ki so bile v določenem partnerskem ali intimnem razmerju, pa jih ni bilo mogoče uvrstiti v nobeno izmed kategorij družinskih članov po tem zakonu. Širi se opredelitev nasilja v družini, kjer se predlaga, da se za fizično ali spolno nasilje šteje že grožnja s tovrstnim nasiljem. Dodatno naj bi se za spolno nasilje štelo tudi objavljanje spolnih vsebin o žrtvi. Dodaja se povsem nova oblika družinskega nasilja zalezovanje, ki je opredeljeno kot naklepno ponavljajoče se neželeno vzpostavljanje stika, fizično vsiljevanje, opazovanje, vmešavanje v storitve oziroma usluge ali druga oblika neželenega vdora v življenje žrtve, ki povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.

Poslanec Saša Tabaković je ob tem poudaril, da se je potrebno zavedati, da je do trenutno nezavidljive situacije na področju družinske politike posledica dolgoletne necelovite družinske politike v RS. Ni nepomembno poudariti, je še povedal poslanec, da je Družinski zakonik iz leta 2011, ki je bil kasneje zavrnjen na referendumu, v pomembnem obsegu celovito urejal prav to področje.

Poslanska skupina SMC se zavzema za usklajeno delovanje državnih institucij in civilne družbe pri izvajanju vseh aktivnosti za preprečevanje nasilja v družini. A izpolnjen mora biti bistven predpogoj, izpostavlja poslanec Tabaković in ta je primerno obveščanje družbe o problematiki nasilja v družini, o pravicah žrtev in o dolžnostih prijavljanja nasilja.