Naš poslanec Branko Zorman govorec na 23. strokovnem srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu

Poslanec Branko Zorman, ki je tudi podpredsednik Odbora za zdravstvo Državnega zbora, je bil govorec na 23. strokovnem srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, ki je potekal v Bohinjski Bistrici, pretekli četrtek in petek. Tema njegovega nastopa je bila “Kaj v prihodnosti načrtuje politika na področju zdravja?” Poudaril je, da so postulati v skladu s koalicijsko pogodbo ohranitev javnega zdravstva za vse pod enakimi pogoji, prav tako krepitev javne zdravstvene mreže, ločitev javnega in tržnega zdravstva ter transparentno in odgovorno upravljanje.

Poudaril je, da je bila opravljena analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji izredno pomembna, saj “vemo, kam gremo le ob tem, da najprej vemo, kje smo danes”. Med največjimi izzivi je omenil financiranje zdravstva, organizacijo zdravstvene oskrbe ter učinkovitost. Ponovno je predstavil Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 “Skupaj za družbo zdravja” in strateški okvir ter ključne usmeritve za pripravo zakonov.

Med prednostnimi področji na področju zdravstva so preprečevanje bolezni, optimizacija zdravstvene oskrbe, načrtovanje, organiziranje, vodenje, nadziranje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov, financiranje, skrajševanje čakalnih dob, strategija razvoja primarnega zdravstva in nadaljnja optimizacija javnega naročanja.
Med zakoni, ki so predvideni za obravnavo do konca tega leta, je poslanec izpostavil Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenih delavcih, Zakon o omejevanju in uporabi tobačnih izdelkov, Zakon o pacientovih pravicah ter Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.