Napoved sproščanja še dodatnih ukrepov na področju vzgoje, izobraževanja ter športa

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo začrtali smernice odpiranja vzgojno-izobraževalnih ustanov. Državni sekretar Damir Orehovec je na novinarski konferenci v ponedeljek, 11. maja poudaril, da se na ministrstvu zavedajo, da je za ponovno odprtje šol potrebno veliko znanja in organizacijskih spretnosti, vendar bo s skupnimi močmi to doseženo.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je v torek, 12. maja obiskala Inštitut Jožef Stefan. Direktor inštituta je predstavil delovanje IJS ter dosežke njihovih raziskovalk in raziskovalcev v mednarodnem okolju. »Gre za znanje, inovacije, razvoj, tehnologijo v skrb za potrebe družbe in znanja prihodnosti.«

V četrtek 14. maja se je ministrica kot slavnostna govorka udeležila svečanega podpisa pogodbe »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju«. Financiranje projekta je omogočilo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in s tem podprlo razvoj na področju omogočanja kakovostnega izobraževanja. Obsega prenovo petih objektov, in sicer Športno dvorano Zlato polje, Šolski center Kranj, Fakulteto za organizacijske vede Kranj, Gimnazijo Franceta Prešerna Kranj, Dijaški in študentski dom Kranj in pripadajoči daljinski ogrevalni sistem.

Za zaključek pa se vrnimo na področje športa in ukrepe sproščanja, ki jih je državni sekretar predstavil na četrtkovi novinarski konferenci. Z 18. majem bodo dovoljena: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi v okviru vzgojno-izobraževalnih zavodov. Že takoj naslednji teden, natančneje 23. maja bodo dovoljena: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport, kakovostni in vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija, šport študentov in šport starejših. Odlok dovoljuje stik med udeleženci vadbe in tekmovanj, hkrati pa bodo športne aktivnosti potekale tako v notranjih, kot zunanjih športnih objektih.