Najpogostejša vprašanja in odgovori na Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

1. Koliko bomo za zdravstvo plačevali po novem?
Nova ureditev prispevanja za zdravstvo v pretežnem delu za zavarovance ostaja nespremenjena.  Prispevki na delodajalski in delojemalski strani se za aktivne zavarovance ne bodo spreminjali.

Le za določene kategorije zavezancev, ki sedaj plačujejo nesorazmerno malo v primerjavi z zaposlenimi, se bo z uvedbo enotne prispevne stopnje in spremembo osnov prispevek ustrezno zvišal. Za pretežni del teh zavezancev je plačnik Republika Slovenija ali občina.

V delu, ko bo po predlogu uvedeno zdravstveno nadomestilo, namesto dosedanje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo približno 80 % zavezancev plačevalo manj kot do sedaj. Nekoliko več od višine dosedanje premije bodo plačevali zavezanci, ki sodijo v višje dohodkovne razrede.

2. Kakšna bo nova obvezna dajatev, koliko bo plačal kdo?
Zavarovane osebe se razvrstijo v razrede, če je osnova za plačilo prispevkov:
– do vključno minimalne plače znaša zdravstveno nadomestilo 20 evrov,
– višja od minimalne plače in nižja od vključno 75% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec znaša zdravstveno nadomestilo 25 evrov,
– višja od 75% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec in nižja od vključno 100 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec znaša zdravstveno nadomestilo 27 evrov,
– višja od 100% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec in nižja od vključno 200 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec znaša zdravstveno nadomestilo 29 evrov,
– višja od 200% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec in nižja od vključno 300 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec znaša zdravstveno nadomestilo 45 evrov,
– višja od 300% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec in nižja od vključno 500 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec znaša zdravstveno nadomestilo 55 evrov,
– višja od 500% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji preračunane na mesec znaša zdravstveno nadomestilo 75 evrov.

3. Kako se spreminjajo prispevne stopnje?
Zmanjšuje se število različnih prispevnih stopenj, in sicer bodo prispevne stopnje v skladu s predlogom zakona le 3:
• prispevek zavarovanca za zavarovanje za poškodbo in bolezen po stopnji 6,36 %,
• prispevek delodajalca za zavarovanje za poškodbo in bolezen po stopnji 6,56% in
• prispevek za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 %.

Najpogostejša vprašanja in odgovori na Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.