Nad financiranjem političnih strank mora biti vzpostavljen strog nadzor in za nepravilnosti določene ustrezne sankcije

Državni zbor Republike Slovenije na današnji seji obravnava tudi ustanovitev parlamentarne komisije za preiskavo financiranja političnih strank iz tujine oziroma za preiskavo nezakonitega financiranja političnih strank, ki jo predlagajo poslanke in poslanci koalicije in Levice. Domnevne nepravilnosti namreč v javnosti in pri volivcih zmanjšujejo zaupanje v delovanje ne zgolj strank, ki kršijo pravila, temveč celotnega političnega oziroma strankarskega sistema, zbujajo pa tudi dvom v legitimnost doseženih rezultatov na volitvah in vzpostavljajo vprašanje samostojnosti pri nadaljnjem delovanju političnih strank v zakonodajni in izvršni veji oblasti.

Zakaj je pomembno, da ta sklic Državnega zbora nadaljuje s preiskavo pranja denarja preko finančnih institucij oziroma Nove kreditne banke Maribor, ki se je sicer v določeni meri pričela že s preiskovalno komisijo v prejšnjem mandatu? Ne zgolj zato, ker gre za domnevna nezakonita in kazniva dejanja, temveč tudi zato, ker pranje denarja ogroža stabilnost finančnega sistema in predstavlja varnostna tveganja za državo, poleg tega pa slabi zaupanje v delovanje političnih strank in zaupanje v demokratično izvoljeno oblast ter institucije države. Ta denar namreč lahko izvira iz gospodarskega kriminala, iz kaznivih dejanj korupcije, tatvin, trgovine s prepovedanimi drogami in ljudmi, nezakonite trgovine z orožjem, politične stranke, ki se financirajo s tem denarjem, pa lahko postanejo tarča izsiljevanja pravih lastnikov opranega denarja. Nad financiranjem mora biti vzpostavljen strog nadzor in za nepravilnosti določene ustrezne sankcije.

Podprli smo predlog, da se razišče delovanje medijev v lasti političnih strank ali njihovih funkcionarjev in članov, saj smo bili v nedavni preteklosti že priča temu, da so bili v predvolilnem času ustanovljeni mediji, ki so poskušali vplivati na volitve poslancev v Državni zbor oziroma prikriti volilno propagando ter sporno financiranje volilne kampanje ene od političnih strank, kar je ugotovila Preiskovalna komisija Državnega zbora za ugotovitev in oceno dejanskega stanja izdajanja in financiranja brezplačnikov. V poslanski skupini SMC se strinjamo s tem, da se razišče delovanje teh medijev in njihovo financiranje, saj smo prepričani, da noben medij ne sme predstavljati zgolj orodja političnega marketinga ter omogočati politični stranki, da izigrava in krši medijsko zakonodajo in zakonodajo o političnih strankah ter o volilni kampanji.

Kar se tiče očitkov, da je ta parlamentarna preiskava naperjena zgolj zoper SDS in da se izogibamo preiskavi domnevnih nepravilnosti financiranja ostalih političnih strank, napovedujemo, da bomo takoj po ustanovitvi preiskovalne komisije pozvali Računsko sodišče, da nas seznani z vsemi sumi prekrškov nedovoljenega financiranja in vloženimi obdolžilnimi predlogi potem, ko sta bili uveljavljeni noveli zakona o političnih strankah v letu 2013 in 2014. V tem trenutku predlagatelji razpolagamo z gradivom, ki ga je pridobila preiskovalna komisija iz prejšnjega mandata, javno objavljenimi naznanili Računskega sodišča, da je letos vložila dva obdolžilna predloga zaradi nezakonitega financiranja in ugotovitvami Misije Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice, ki je ocenjevalo predčasne volitve v Državni zbor.

Predstavitev stališča poslanske skupine SMC:

Poslanci na današnji seji obravnavajo tudi ustanovitev preiskovalne komisije o financiranju političnih strank. Četudi trenutne podlage (poročilo Računskega sodišča, ugotovitve OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) in ugotovitve parlamentarne komisije iz prejšnjega mandata) kažejo predvsem na domnevne kršitve pri stranki SDS, bomo v SMC na prvi seji komisije predlagali, da se pozove Računsko sodišče, da seznani komisijo z vsemi ostalimi morebitnimi nepravilnostmi pri financiranju vseh političnih strank. Politične stranke morajo biti sposobne pomesti tudi pred svojim pragom. – Jani Möderndorfer

Objavil/a Stranka SMC dne Četrtek, 20. december 2018