Na pobudo poslanke Vesne Vervega je državna sekretarka dr. Barle Lakota obiskala OŠ v Šentilju: Odličen primer dobrega sodelovanja in integracije otrok v okolje

Državna sekretarka z ministrstva za šolstvo dr. Andreja Barle Lakota je na pobudo poslanke Vesne Vervega in predsednice LO SMC Pesnice Slavice Klemenčič obiskala v osnovno šolo Rudolfa Maistra v Šentilju, kjer je potekala okrogla miza z naslovom Z roko v roki za boljši jutri. V uvodnem pozdravnem nagovoru ravnateljice je prof. Jelke Weldt opisala njihovo izkušnjo pri vključevanju otrok iz drugih držav v šolski sistem in njim neznano okolje.

Svojo izkušnjo vključitve so predstavili učenci s Kosova, Ukrajine in Brazilije. Povedali so, da so imeli začetne težave zaradi neznanja jezika, sedaj pa so stkali prijateljske vezi z učenci in učitelji. “Integracija otrok je specifika, ki zahteva poseben strokovni pristop, če želimo, da je ta uspešna,” je poudarila ravnateljica in predstavila odlično sodelovanje z obmejnima šolama v sosednji Avstriji, saj jih prijateljske vezi povezujejo že več kot 25 let. Organizirajo skupne strokovne ekskurzije, božično novoletni koncert prav tako organizirajo razne prireditve z namenom povezovanja in druženja.Tudi občine na obeh straneh meje pomagajo s sofinanciranjem projektov krepiti medsebojno sodelovanje. Gostje iz Avstrije so prav tako predstavili, kako so se pri njih soočali s podobnim problemom.

IMG_6513

Uporabili so praktično isti pristop, za katerega se je izkazalo, da je v praksi najboljši. Oblikovali so podporne skupine z vsemi strokovnjaki. Lotili so se pravilnega osveščanje in obveščanja lokalnega prebivalstva z željo, da si pomagajo in sodelujejo. Osebno zahvalo ravnateljici prof. Jelki Weldt in županu občine Šentilj mag. Štefanu Žvabu pri pomembni vlogi integracijskega procesa otrok je izrekla tudi državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota.

Poslanka Vesna Vervega pa je poudarila, da so bili prav oni eden najpomembnejših členov v času begunsko migrantske krize, saj je bil Šentilj glavna izstopna točka za begunce. Zahvalila se jim je za požrtvovalnost, prizadevnost in odlično sodelovanje z vlado v kriznem času in tudi sedaj: “Zelo pomembno namreč je, da v kriznih časih stopimo skupaj in poiščemo najboljše možne rešitve.”

Na koncu so simbolično skupaj izpustili v zrak balone, ki so predstavljali barve držav za še boljše odnose in sodelovanje. Odličen primer dobrega sodelovanja in integracije otrok v okolje si zasluži vso pohvalo in samo želimo si lahko še veliko podobnih primerov.

 

IMG_6530