Na pobudo LO SMC omizje v Postojni na temo ravnanja z odpadki: Potrebnega je veliko ozaveščanja

Lokalni odbori notranjsko primorske regije so na pobudo Branka Milharčiča v Postojni organizirali okroglo mizo na temo ravnanja z odpadki “Zero waste – Brez odpadkov”. V prvem delu okrogle mize so spregovorili izvajalci javne gospodarske službe s komunalnega področja iz občin Ilirska Bistrica, Pivka , Postojna in treh notranjskih občin, društvo Ekologi brez meja, Stojan Jakin, župan občine Vrhnika, Elizabeta Žust iz vrhniškega vrtca in predstavnik podjetja Snaga iz Ljubljane.

Domači izvajalci javnih gospodarskih služb so predstavili podatke o količini pobranih in recikliranih odpadkov, ki se je zelo spreminjala po letih, sledila je razprava o konceptu Zero waste in predstavitev dobrih praks.

Rdeča nit razprave sta bili zmanjševanje količine odpadkov in zniževanje stroškov. Do pobude so imeli župani, ki so se posveta udeležili različna stališča, pomisleke so imeli predvsem o nadzoru, stimulaciji, merjenju kazalnikov uspešnosti in stroškov uvedbe ukrepa, ki ga ne smejo nositi občani.

Prisotni so se strinjali, da če želimo, da takšen sistem deluje, da je potrebnega veliko ozaveščanja in informiranja, saj morebitni uspeh projekta temelji predvsem na človeškem faktorju. Branko Milharčič je na koncu med drugim predlagal ustanovitev družbeno odgovorne pobude Brez odpadkov v Primorsko-notranjski regiji, županom in občinskim svetnikov vseh občin v regiji pa bi dal pobudo, da sprejmejo sklep o pristopu občine na pot brez odpadkov.

Zero Waste Evropa je gibanje, ki združuje evropske lokalne skupnosti in jih povezuje z mednarodnimi organizacijami ter z lokalnimi Zero Waste skupinami, katerih cilj je opuščanje vseh vrst odpadkov kot načina doseganja bolj trajnostnega bivanja, gospodarske stabilnosti in socialne povezanosti. V svetu je več modelov, ki si prizadevajo doseči zmanjšanje količine odpadkov, nekatere severnoevropske države so zgradile velike sežigalnice, drugod, tudi v Sloveniji pa je uveljavljen model sortiranja odpadkov, trenutno pa tudi že šest občin upravlja z odpadki po sistemu »zero waste«.