Na občinski seji o sprejemu beguncev v Logatcu tudi predsednik DZ in občan Logatca dr. Brglez: Zahvaljujem se za pripravljenost na dialog in konstruktivnost

Na včerajšnji izredni seji občinskega sveta Logatec je bil prisoten tudi predsednik državnega zbora in občan Logatca dr. Milan Brglez ter predstavniki ministrstva za notranje zadeve. Govorili so o nastanitvi beguncev v tamkajšnji azilni dom, o čemer je dr. Brglez pojasnil: “V Logatcu bodo nastanjene najbolj ranljive skupine, ki zaprosijo za azil in bodo tu le za prehodno obdobje – do rešitve prošnje za azil.” Svetniki so ob določenih pogojih tako soglašali z nastanitvijo beguncev v tamkajšnji azilni dom za določen čas. Namestili bi lahko družine z majhnimi otroki, ki prihajajo z ogroženih vojnih območij, ne pa ekonomskih migrantov. Najprej naj bi v Logatcu namestili 50 beguncev, če ne bo zapletov, pa bi po določenem času lahko namestili do 108 beguncev.

Dr. Milan Brglez se je zahvalil županu, svetnikom in svetnicam ter soobčankam in soobčanom občine Logatec za pripravljenost na dialog in konstruktivnost pri iskanju soglasja za začasno izpostavo Azilnega doma v Logatcu, ki bo namenjen družinam s šoloobveznimi otroci z vojnih območij. “Izglasovani sklepi občinskega sveta bodo omogočili njegovo odpiranje, njegovo delovanje pa se bo presojalo na podlagi varnostnih, finačnih, strokovnih in drugih pogojev, ki jih mora zagotoviti Vlada Republike Slovenije, medsebojnega zaupanja med lokalnim prebivalstvom in izpostavo Azilnega doma ter sprotnega in vnaprejšnjega informiranja občine s strani države, preko nje pa tudi občank in občanov Logatca,” je dejal dr. Brglez.

Povedano je bilo tudi, da bodo morali za red in mir znotraj azilnega doma skrbeti varnostniki, azilni dom pa zunaj varovati policisti. Azilantom bodo morali omogočiti učenje slovenskega jezika in druge dejavnosti. Ko bodo begunski otroci znali slovensko, jih bodo ob ustreznem obveščanju domačinov lahko vključili tudi v krajevno šolo in vrtec. Svetniki so na seji izpostavili, da se morajo državni organi držati dogovora, sprejetih sklepov občinskega sveta, da jim bodo občani Logatca lahko ponovno zaupali.