Močna podpora koroških SMC poslancev tretji razvojni osi: Pričakujemo začetek izgradnje do konca leta 2017

“Klub koroških poslancev podpira varianto F 2-2 in pričakuje pričetek izgradnje tretje razvojne osi konec leta 2017,” je dejal poslanec Danilo Anton Ranc predsednik KKPP. Člani Kluba koroških poslancev so se včeraj namreč udeležili predstavitve osnutka državnega prostorskega načrta od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug na Ministrstvu za okolje in prostor. Podprli so traso F 2-2 v zadnji varianti, ki upošteva najpomembnejše pripombe podane v javni obravnavi, vključno s prestavitvijo trase v območje gore Oljke, se je potek ceste v veliki meri izognil kmetijskim zemljiščem in tudi nekaterim stanovanjskim in gospodarskim objektom. Prisotni so bili tudi poslanci Ivan Škodnik, Janja Sluga in Saša Tabaković

Ostale variante so tehnično zahtevnejše in bi pomenile dodatni časovni zamik izvedbe projekta tretje razvojne osi, ki ga je vlada opredelila kot projekt strateškega pomena za enakomeren in policentričen razvoj Slovenije. Varianta, ki bi potekala od Velenja do Arje vasi po območju stare trase ceste, bi povzročila velike prometne zastoje v času izgradnje in povečanje stroškov izgradnje zaradi nadomestnih cestnih povezav v času izgradnje.

“Nenehno spreminjanje trase povzroča časovne zamik izgradnje tretje razvojne osi in dodatno povečanje razvojnega zaostanka Koroške in Šaleške regije, saj gospodarskim družbam kot so Gorenje, Metal Ravne, TAB Mežica in mnogim drugim onemogoča načrtovan gospodarski razvoj in investicije. Končna posledica zavlačevanja izvajanja projekta tretje razvojne osi je lahko selitev gospodarskih družb v druga okolja, kar bi pomenilo izgubo več tisoč delovnih mest,” je dejal poslanec Danilo Anton Ranc, predsednik kluba KKPP.

Varianto F2-2 podpira tudi Svet Koroških Občin, projektna skupina za izgradnjo tretje razvojne osi in Koroška iniciativa za izgradnjo tretje razvojne osi. Koroški poslanci pričakujejo izpolnitev zaveze vlade in ministrstva za infrastrukturo, da se bo začela izdelava projektne dokumentacije v letu 2016, odkup zemljišč na trasi Slovenj Gradec -Velenje v začetku leta 2017, tako da se bi gradbena dela na trasi Slovenj Gradec -Velenje pričela konec leta 2017 in nadaljevala v letu 2018.

20160706_140312