MIZŠ – 9. 5. 2021

Soglasje k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. Vlada Republike Slovenije je izdala sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2021/2022. Omejitve vpisa so letos manjše na najbolj obleganih študijskih smereh (medicina, računalništvo…), s čimer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zasledovalo tako interes študentov, kot tudi fakultet, ki so spremembe podprle na sejah senatov, in sicer skupaj za 94 študijskih programov oziroma smeri (en študijski program za oba načina študija, tako redni kot izredni študij).

S pisanjem eseja iz materinščine se je začela letošnja splošna matura. Kandidati v gimnazijah so v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo – esej iz materinščine (slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika). Letošnji tematski sklop »Razmerja med generacijami« za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Gorana Vojnovića Figa in Pera Pettersona Konje krast. Ministrica je obiskala Gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju in ob tem vsem slovenskim maturantkam in maturantom zaželela srečno, mirno in samozavestno opravljanje mature.

Nacionalno preverjanje znanja na vseh osnovnih šolah v Sloveniji poteka od 4. do 10. maja. Nacionalno preverjanje znanja bo v letošnjem šolskem letu za 6. razred in za 9. razred potekalo na 478 osnovnih šolah. Preverjanje znanja bo opravljalo 21.915 učencev 6. razreda in 19.142 učencev 9. razreda.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec na Evropskem vrhu za raziskave raka o inkluzivnem pristopu za obolele
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec se je udeležila virtualnega zaključnega dela Evropskega vrha za raziskave na področju raka, ki ga organizira portugalsko predsedstvo Svetu EU. Združil je vodilne predstavnike vlad s področja raziskav in zdravja, akademska in bolnišnična združenja ter združenja pacientov. Ministrica se je na vrhu zavzela za inkluziven pristop, ki obolelim za rakom, vsem, ki so že ozdraveli in njihovim družinam omogoča aktivnejšo vlogo v raziskavah in možnost sodelovanja v procesu odločanja. Poudarila je, da bi s tovrstnim pristopom povečali učinkovitost raziskav in njihov domet. Na vrhu so sprejeli »Deklaracijo iz Porta o raziskavah na področju raka«, ki izpostavlja pomen translacijskih raziskav, kliničnih in preventivnih raziskav ter rezultatov. Ministrica je ob sprejetju poudarila pomen raziskovalnih infrastruktur, večkrat otežen položaj raziskovalcev, ki prihajajo iz majhnih držav in nujnost enakopravnega vključevanja v klinične študije.

Ministrica se je udeležila ministrske konference združenja COST – Medvladne mreže za Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije, ki že 50 let uspešno povezuje znanstvenike iz celega sveta. Velik poudarek združenja je namenjen aktivnemu vključevanju raziskovalcev iz manj raziskovalno intenzivnih držav. Sodelovanje Slovenije se v COST akcijah uspešno povečuje. Ministrica je na konferenci izpostavila pomembnost reintegracije za raziskovalce, kar bo ena izmed osrednjih tem našega predsedovanja Svetu Evropske Unije. V okviru Evropskega raziskovalnega prostora je naš cilj spodbujanje vključevanja deležnikov ter učinkovito koordiniranje reform in investicij v R&I.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec se je srečala s slovenskimi evropskimi poslanci. Predstavila jim je prednostna področja prihajajočega predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju izobraževanja, znanosti, mladine in športa.