Mira Petrovič, nova občinska svetnica v Cirkulanah: Želim delovati v dobro domačega kraja.

V Občini Cirkulane so potekale nadomestne volitve za občinski svet v drugi volilni enoti, ki obsega naselja Gradišča in Pristave. Občinskemu svetu se bo pridružila predstavnica Stranke modernega centra ga. Mira Petrovič, ki se bo zavzemala za sprejeta programska načela SMC in odgovorno ter konstruktivno sodelovanje.

“Zahvaljujem se članom SMC na čelu s predsednikom dr. Mirom Cerarjem za izraženo podporo, prav tako občanom in občankam, ki so volile zame, kar se je odrazilo tudi na volilnem rezultatu. Kot občinska svetnica želim delovati v dobro domačega kraja, po svojih zmožnostih pa tudi širše v dobro Haloz in cele domovine. Pri tem me bodo vodile vrednote, ki jih zastopa SMC in so tudi moje lastne.”

Želim delovati v dobro domačega kraja, po svojih zmožnostih pa tudi širše

Mira Petrovič je po izobrazbi univ. dipl. zgodovinarka, zaposlena kot bibliotekarka v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju, kjer opravlja delo vodje Domoznanskega oddelka knjižnice. V tej vlogi skrbi za zbiranje, ohranjanje in promocijo tiskane pisne dediščine kot pomembnega dela naše ustvarjalnosti in identitete na lokalnem nivoju. Aktivna je tudi na področju ljubiteljske kulture, lokalne zgodovine in varstva kulturne dediščine. Je tudi članica Društva za oživitev gradu Borl, ki si od leta 2005 prizadeva za revitalizacijo tega kulturnega spomenika