Ministrstvo za zdravje pomaga pri urejanju nujne medicinske pomoči na Koroškem

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na pobudo županov koroške regije sklicala sestanek o organizaciji nujne medicinske pomoči v koroški regiji. Župani, ki so ustanovitelji zdravstvenih domov in Zdravstveno reševalnega centra Koroške (ZRCK) se namreč niso mogli poenotiti o financiranju in delovanju ZRCK. Na sestanku so se dogovorili, da bo ZRCK izvajal mobilno službo za celotno koroško regiji. O tem bo sklenjena medsebojna pogodba o delitvi sredstev med zdravstvenimi domovi in ZRCK.

Opredelila bo tudi pristojnosti, odgovornosti in bo podlaga za financiranje po vsakokratnem Splošnem dogovoru. Na prošnjo Koroških županov bo Ministrstvo za zdravje pomagalo pri pripravi pogodb. Ministrstvo za zdravje nikoli ni nasprotovalo organizaciji izvajanja nujne medicinske pomoči (NMP) kot je organizirana na Koroškem. Vendar pa vztraja, da mora biti izvajanje dejavnosti NMP zakonito in kakovostno. Zakon o zdravstveni dejavnosti namreč določa, da so izvajalci NMP zdravstveni domovi ali bolnišnice, kar pa ZRCK ni. To je tudi razlog, da ZRCK nikoli ni bil niti v mreži NMP niti v Pravilniku NMP.

V preteklosti je ZRCK sklepal dogovore o financiranju NMP z vsemi zdravstvenimi domovi v regiji, kar je bila tudi podlaga za financiranje v Splošnem dogovoru. Ministrstvo za zdravje pa je ugotovilo, da ZRCK po letu 2008 z zdravstvenimi domovi ni sklenilo nobene pogodbe, kar pomeni, da financiranje ni imelo pravne podlage. ZRCK pa tudi ni imel dovoljenja za opravljanje zdravstvenega varstva, tega je na podlagi vloge pridobil letos.

Ministrstvo za zdravje je v Splošnem dogovoru 2016 zahtevalo, da morajo zdravstveni domovi in ZRCK skleniti dogovor o načinu dela, delitvi sredstev in o določitvi pristojnosti posameznega zavoda. Na podlagi tega bo lahko ZZZS še naprej financiral izvajanje NMP v okviru ZRCK.

Nekatera vodstva zdravstvenih domov pa se niso strinjala s takšno ureditvijo in si zaradi slabih izkušenj v preteklosti želijo sklepati letne pogodbe. Ministrstvo za zdravje je ob tem opozorilo tudi, da izvajanje NMP z ekipami, ki so sestavljene z zaposlenimi v zdravstvenih domovih in ZRCK, ne bo več mogoče, saj ne bo časa za združevanje ekip. Z uvedbo dispečerstva bo namreč mobilna enota morala izvoziti na intervencijo v dveh minutah.