Ministrstvo za javno upravo z različnimi ukrepi za večjo odprtost in transparentnost

Ministrstvo za javno upravo je v zadnjem letu izvedlo različne ukrepe, s katerimi si prizadeva za večjo odprtost in transparentnost delovanja javnih organov. Tako si je med drugim mogoče od februarja na spletu brez registracije ogledati vsa finančna poročila organizatorjev volilnih kampanj ter letna poročila o financiranju političnih strank.

Pravica državljanov, da vedo, kako se upravljajo javne zadeve in kakšne odločitve sprejemajo javne oblasti, izhaja iz 39. člena Ustave RS in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Odprtost in transparentnost delovanja javnih organov je bistvenega pomena, saj zagotavlja, da lahko javnost delo javnih organov spremlja, da lahko na njihovo delo vpliva s sodelovanjem pri odločanju ter da lahko nosilce odločitev pokliče na odgovornost. Višja stopnja transparentnosti dokazano zmanjšuje tveganja za korupcijo in predvsem vpliva na gospodarnejše upravljanje z javnimi financami.

Danes je namreč tudi svetovni dan pravice vedeti, ki ga obeležujemo od leta 2002, ko so se različne organizacije civilne družbe povezale v organizacijo Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet).

Preberite več na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo