Ministrstvo za javno upravo pripravilo ključne projekte dela za digitalno preobrazbo

Digitalna preobrazba je ključna za okrevanje države po pandemiji covid-19, zato bo Slovenija z načrtovanimi reformami in investicijami podprla razvoj novih, naprednih, digitaliziranih e-rešitev in digitalnih storitev naslednje generacije ter hkrati okrepila in posodobila digitalno infrastrukturo za njihovo delovanje.

Prioritetna področja in pridobitve za državljane:

• elektronsko poslovanje z državo tudi preko mobilne naprave (e-uprava v žepu), a seveda ohranjamo za državljane tudi dosedanje načine interakcije z državo,

• proaktivne storitve (pred-izpolnjeni obrazci, samodejno dodeljevanje in podaljševanje pravic),

• uvedba nacionalne elektronske e-identitete, ki bo uporabna tudi čezmejno in mednarodno priznane e-identitete za e-poslovanje za poslovne uporabnike, ki bo na voljo na različnih nosilcih (npr biometrična osebna izkaznica, mobilna aplikacija),

• omogočen bo poenostavljen način prijave in podpisovanja uporabnikov za uporabo nekaterih javnih e-storitev,

• sodobni, poenostavljeni in povezani informacijski sistemi in aplikacije,

• varni elektronski predali na državnem portalu (poenostavljeno vročanje dokumentov v upravnih zadevah, ki zahtevajo osebno vročanje po Zakonu o splošnem upravnem postopku, je na voljo že od 23. novembra 2020),

• obvezno e-vročanje za poslovanje med državo in poslovnimi subjekti, s čimer bodo doseženi prihranki v času, stroških dela in materialu,

• enotna vstopna točka za poslovanje z državo tako za državljane kot za poslovne subjekte (za lažji dostop do e-storitev kot so npr. pridobitev pravice do dodatka k pokojnini na področju športa, pridobitev potrdila o karanteni, izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom, ipd.),

• boljša internetna povezanost z najmanj 100 Mb/s v težje dostopnih in obmejnih območjih (s tem si prizadevamo povezati vso Slovenijo, »na nikogar ne smemo pozabiti«),

• izboljšana in hitrejša podpora uporabnikom pri reševanju izzivov z uporabo digitalne tehnologije.

Še več pa si lahko preberete na tej povezavi.