Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ob obisku vlade v Obalno-kraški regiji

Obalno-kraška regija je razvojno naravnana, v njej je razgibano vzgojno-izobraževalno delo, živahna je investicijska dejavnost, vsekakor pa gre za regijo, ki ji daje poseben pečat in širino tudi dejstvo, da gre za narodnostno mešano območje, na katerem ljudje med sabo prijazno sobivajo,« je v izjavi za medije ob obisku Vlada Republike Slovenije poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec.

Obalno-kraška regija je razvojno naravnana, v njej je razgibano vzgojno-izobraževalno delo

Minsitrica je dopoldne obiskala Univerza na Primorskem / University of Primorska, kjer se je med drugim srečala tudi s tremi raziskovalkami – dr. Giulio Beltrametti, dr. Sudho Esakkimuthu in dr. Oihano Gordobil – štipendistkami na razpisu MSCA in njihovimi mentorji.
Ministrica je obiskala tudi Osnovna sola Koper, kjer so jo toplo sprejeli in pripravili prijeten program.
Nato se je ministrica odpravila v Izolo, kjer je obiskala Srednjo šolo Pietro Coppo, ki v tem šolskem letu izvaja 7 izobraževalnih programov in jo obiskuje 73 dijakov. Učni jezik na tej šoli je italijanščina, poleg tega pa se dijaki učijo en tuji jezik in slovenščino kot drugi jezik. Dijaki so ministrici predstavili izobraževalne programe avtoserviser, ekonomski tehnik, računalnikar in program predšolske vzgoje.
Popoldne je ministrica obiskala še Vrtec Sežana in ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola, ki jo obiskuje 413 dijakinj in dijakov.

Šolski prostor ponuja raznovrstne vsebine


Marjan Dolinšek, državni sekretar pristojen za šport in izobraževanje v kabinetu predsednika Vlada Republike Slovenije, je danes obiskal Osnovna šola in vrtec Ankaran, Osnovna šola Vojke Šmuc in Osnovna sola Livada v Izoli, Vrtec Morje v Luciji, nato pa še Jadralni center Portorož, ki je nacionalni panožni center za jadranje. Tu se je srečal z vodstvom in športniki.
V spremstvu župana Občina Ankaran Gregorja Strmčnika je državni sekretar Dolinšek obiskal Osnovno šolo in vrtec Ankaran. Tam se je seznanil z likovno ustvarjalnostjo otrok, v enem od razredov so pouk izvajali hibridno, saj je bilo nekaj otrok zaradi covid-19 doma, ogledal pa si je tudi šolsko igrišče.
Tudi na Osnovni šoli Vojke Šmuc v Izoli je državni sekretar prisluhnil vodstvu šole in se seznanil s šolskim utripom. Na šoli že vrsto let izvajajo program Dviga samopodobe učencev, sicer pa sodelujejo v številnih drugih projektih.
Na Osnovni šoli Livade v Izoli pa so državnemu sekretarju predstavili prizadevanja za ureditev zunanjega šolskega prostora.

Iskanje rešitev za prostorsko stisko v vzgojno izobraževalnih ustanovah


Državni sekretar Damir Orehovec si je v okviru obiska Vlada Republike Slovenije v Obalno-kraški regiji najprej ogledal vrtec v Štanjelu. Župan Občine Komen Erik Modic, ravnateljica Osnovne šole Komen Nives Cek in ravnateljica vrtca Teja Čeh Svetina so predstavili prostorsko stisko v vrtcu, ki jo trenutno pomaga reševati tudi osnovna šola. Za rekonstrukcijo in dozidavo vrtca Štanjel, s katero bo odpravljena prostorska stiska, je MIZŠ zagotovilo dobrih 729.000 EUR.
V nadaljevanju regijskega obiska je državni sekretar Orehovec obiskal še tri osnovne šole. Osnovna šola Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje, Osnovno šolo dr. Bogomirja Magajne v Divači in Osnovno šolo Srečka Kosovela v Sežani, kjer so vodstva predstavila potrebne aktivnosti in spremembe, ki vodijo do želenega stanja šol.
Tudi v Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne se soočajo s prostorsko stisko zaradi priseljevanja ljudi. Za pouk se trenutno uporablja tudi knjižnica in večnamenski prostor. MIZŠ je na podlagi Sklepa vlade o zagotovitvi dodatnih sredstev za namen sofinanciranja investicij v OŠ in vrtce zagotovilo 1,38 mio EUR za dozidavo prostorov, s katero bo šola pridobila, s katero bodo učenci pridobili 6 učilnic in garderobe za 6 oddelkov, poleg kabinetov, sanitarij in večnamenskega prostora. Začetek dozidave šole je načrtovan v juniju 2022.

Piranu podpisal pismo o nameri o prenosu Akvarij Piran na Univerza na Primorskem
Ob obisku Vlada Republike Slovenije v Obalno-kraški regiji je državni sekretar dr. Mitja Slavinec dopoldne v Piranu podpisal pismo o nameri o prenosu Akvarij Piran na Univerza na Primorskem / University of Primorska. Doslej je z njim upravljala GEPŠ Gimnazija Piran.
Pismo o nameri sta poleg državnega sekretarja dr. Slavinca podpisala še rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar in ravnatelj Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran Borut Butinar.
Akvarij Piran bo Univerza na Primorskem namenila izvajanju visokošolske in raziskovalne dejavnosti glede varstvene biologije morja, varstva narave, ekologije in populacijske biologije, rabe habitatov … Akvarij pa bo tudi v prihodnje odprt za obiskovalce.
Državni sekretar dr. Mitja Slavinec je ob tem poudaril, da je to dobra rešitev za Akvarij Piran. Piran tako pridobiva univerzitetni akvarij pred katerim je zagotovo obetavna prihodnost. Obenem se je zahvalil županu občine Piran za konstruktivno sodelovanje pri reševanju problematike tamkajšnjega akvarija.

Potek delovnega obiska: https://www.gov.si/novice/2021-10-19-razgibano-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-v-obalno-kraski-regiji/