Ministrstvo za infrastrukturo: Od Karavank do Ljubljane s kolesom

Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo pripravlja označitev 109 kilometrov dolgega odseka državne kolesarske povezave D2, od Rateč do Ljubljane. Z njo se Slovenija povezuje s kolesarsko povezavo med Salzburgom in Gradežem in vabi kolesarske navdušence. Projekt bodo skušali realizirati do Tedna mobilnosti v sredini septembra. Trenutno se pripravlja Elaborat za označitev. Sledila bo nabava in postavitev ustreznih prometnih znakov za vodenje kolesarjev na relaciji Rateče–Ljubljana. Ocenjena vrednost projekta za označitev odseka kolesarske povezave med Ratečami in Ljubljano znaša cca 40.000 evrov.

Pobudnika označitve te kolesarske povezave, navdušena kolesarja in kolesarska popotnika Jože Taler in Milena Černologar Radež, ki sta zaposlena na ministrstvu, sta projekt predstavila ministru dr. Petru Gašperšiču, ki je nato dobil zeleno luč. Ministrstvo bo tudi zatem intenzivno nadaljevalo z aktivnostmi na projektu skupaj s tistimi, ki se ukvarjajo s kolesarstvom v državi in tudi promocijo Slovenije.

Radece-Ljubljana_-_kolesarska_povezava_-_karta_020816

Predviden odsek kolesarske povezave poteka po kolesarskih poteh, kjer te že obstajajo, po državnih in občinskih cestah, predvsem po cestah, ki so z vidika prometne varnosti in prometnih obremenitev za kolesarski promet primernejše. Pelje v središča krajev in mest ob poti, mimo naravnih in kulturnih znamenitosti, skozi center Kranjske Gore, stari center Jesenic, na Bled do jezera, skozi Radovljico, romarsko središče Brezje, stari center Kranja, Smlednik, mimo golf igrišča pod Šmarno Goro, čez viseči most v Vikrčah, do Ljubljanskega Tromostovja.

Pot poteka skozi enajst občin, in sicer Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Bled, Gorje, Radovljica, Naklo, Kranj, Šenčur, Medvode in Ljubljana. Projekt je že bil predstavljen predstavnikom vseh občin in slovenske kolesarske mreže. Odzivi na projekt so bili pozitivni.

Glede nato, da je odsek Rateče–Ljubljana del predvidene državne daljinske kolesarske povezave D2, se istočasno vodijo aktivnosti za vzpostavitve nadaljevanja kolesarske povezave od Ljubljane do mejnega prehoda Brežice. In v naslednjem letu do Maribora oz. avstrijske in madžarske meje ter do Kopra oz. meje s Hrvaško in Italijo.

 

Spodbujanje in omogočanje rekreativnega in turističnega kolesarjenja je tudi povabilo, da bi kolesarski in peš promet postala v večjem obsegu del vsakodnevnega prometa. Kolesarski promet je ob peš prometu, javnem potniškem prometu in alternativnih oblikah mobilnosti eden od štirimi stebri trajnostnega prometa, ki postaja vse večji izziv sodobnega časa, saj ekonomski razvoj in večja povezanost povečujeta potrebe po večji mobilnosti prebivalstva in hitrejšemu pretoku blaga, hkrati pa želimo zmanjšati obremenitve okolja zaradi prometa.

Julija letos je sicer v veljavo stopil Pravilnik o prometni signalizaciji na podlagi katerega je možna postavitev prometne signalizacije za označitev smeri kolesarskih povezav in prometnih ciljev s kažipoti in kažipotnimi tablami v enotni rdeči barvi. Kažipoti so sedaj popolnoma primerljivi s kolesarskimi oznakami v tujini, z novo kolesarsko povezavo pa se prvič uporabijo v praksi.