Ministrstvo za finance ustrezno vodi proračunsko politiko RS; MF zavrača navedbe poslanca Širclja

Ministrstvo za finance zavrača današnje navedbe poslanca Andreja Širclja, da gre ” Slovenija s proračunom obratno pot, kot jo določajo ustava, zakon o fiskalnem pravilu in zaveze EU. Izgovori, da je strukturni primanjkljaj povezan s stroški migracij in različno metodologijo, pa so po njegovem prepričanju brezpredmetni in zavajajoči” ter “v proračunu za 2016 je bila na podlagi posebnega dopolnila sprejeta rešitev, da se za migracije zagotovi dodatnih 123 milijonov evrov in proračun ta sredstva tudi vsebuje. Kar pa se tiče metodologije EU, je ta jasna, transparentna in vnaprej znana. Akademske razprave, ali je prava ali ne, naj ostanejo na akademski ravni”.

V zvezi s strukturnim primanjkljajem je minister po zasedanju Ecofin minuli torek že pojasnil, da je sprememba posledica vključitve stroškov migracij v proračun ter metodoloških vprašanj o obravnavi teh in drugih stroškov ter da izstop Slovenije iz postopka zaradi presežnega primanjkljaja zaradi tega ni ogrožen.

Dodatno pojasnjujemo, da bo višina dejanskega fiskalnega napora v letu 2016 znana, ko bodo o tem predstavljene bolj trdne ocene v maju 2017. Glede proračuna 2015 je odprtih vrsta vprašanj glede opredelitve odhodkov kot enkratnih stroškov in ne strukturnih stroškov, ki se razčiščujejo z Eurostat in EK, pri čemer je tudi vodja Evroskupine ob robu zadnjega zasedanja poudaril, da potekajo razprave o ustreznem delovanju kazalca strukturni primanjkljaj. Prav tako niso še znane spomladanske gospodarske napovedi UMAR, ki bodo osnova za nove ocene prihodkov in odhodkov v letu 2016. Ne razpolagamo pa tudi še z višino primanjkljaja v letu 2015, od česar je odvisno, za koliko se bo primanjkljaj zmanjšal v letu 2016.

Evropska komisija je svoje ocene fiskalnega napora za l. 2016 temeljila na svojih ocenah gospodarskih gibanj in na svojih fiskalnih ocenah javnofinančnih prihodkov in odhodkov za Slovenijo za l. 2015 in 2016. Ocene se razlikujejo od ocen UMAR-ja in ocen Ministrstva za finance, kar je običajno. Največja odstopanja še usklajujemo.

Ko bodo znani podatki za 2015 in ko bodo ocene za 2016 trdne in če bi se izkazalo, da fiskalni napor ni dovolj velik, bomo ustrezno dodatno ukrepali.

V zvezi s poslančevo izjavo, da gre ”Slovenija s proračunom obratno pot, kot jo določajo ustava, zakon o fiskalnem pravilu in zaveze EU”, ponovno pojasnjujemo, da bo dejanski fiskalni napor in s tem skladnost z ustavo, fiskalnim pravilom in evropskimi pravili dokončno znan šele naslednje leto, ko bodo vsi podatki za 2016 dokončni. Do takrat pa gre le za ocene, ki pa jih poslanec Šircelj s špekulacijami prikazuje kot dejstva.

Zavračamo tudi navedbe poslanca da ”finančni minister ne zmore niti predlagati članov fiskalnega sveta, ki bi dobili zadostno podporo v DZ”, saj poslanska skupina, katere del je, ni pokazala interesa, da bi sploh odločala o tako pomembnem vprašanju kot je sestava Fiskalnega sveta, glede na to, da je njihova potrditev terjala dvotretjinsko večino parlamentarcev. Večkrat smo pojasnili, da so bili predlagani člani Fiskalnega sveta visoko strokovni, izkušeni in zelo primerni za opravljanje nalog, ki se jih od Fiskalnega sveta pričakuje.

Ministrstvo za finance