Ministrica za zdravje s pilotnim projektom za krajše čakalne dobe

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je predstavila pilotni projekt obvladovanja čakalnih dob, ki bo uveden v celotni zdravstveni sistem. Čakalne dobe so realnost razvitega sveta. Slovenija mora omejiti čakalne dobe, zato je Ministrstvo za zdravje začelo s projektom obvladovanja čakalnih dob v maju, izvajalci pa so se vanj začeli vključevati v septembru ter bodo v celoti vanj vključeni do konca meseca. Pilotni projekt se bo zaključil v juliju 2016.

V pilotnem projektu sodelujejo Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Izola in Ortopedska bolnišnica Valdoltra ter Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Izola, Zdravstveni dom Koper in Zdravstveni dom Piran. V projektu sodelujejo tudi predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenje (ZZZS) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Izbrane so prekomerno dolge čakalne dobe, ki se spremljajo v okviru pilotnega projekta pri vseh izvajalcih v Sloveniji. Ministrica je ob tem povedala tudi, da bo Ministrstvo za zdravje k aktivnostim povabilo tudi druge ustanove, saj je motivacija med zdravstvenimi delavci velika.

Vzroki za čakalne dobe so različni. Na nekatere vplivajo zunanji dejavniki, med katerimi je tudi financiranje primernega obsega programa. Pomembni so tudi notranji vzroki, kot so odpadle operacije zaradi odsotnosti kadra ali drugih razlogov, slabe izkoriščenosti zmogljivosti, predolgih ležalnih dob in podobno. Potrebno bo vzpostaviti nadzor nad notranjimi procesi v bolnišnici in izrabi kapacitet, je zaključila.

Namen projekta je torej z organizacijskimi posegi doseči, da bodo izvajalci ustrezno upravljali in skrbeli za svoje sezname čakajočih bodisi pri čakanju na posege bodisi pri čakanju na diagnostiko. Za projekt bodo namenjena finančna sredstva, ki bodo prinašala finančne prihranke, s tem pa se že posega v problematiko Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, ki je v fazi priprave za sprejem.

Pomembnost urejanja čakalnih seznamov je tudi v tem, da zagotavljajo poštenost in enakopravnost vseh pacientov. Za uspeh projekta bodo potrebne spremembe pri izvajalcih zdravstvenih storitev in pri splošnem dogovarjanju. Nagrajevanje bo usmerjeno v tiste, ki bodo ustrezno in uspešno obvladovali čakalne dobe, brez da bi pri tem obremenjevali ostale.

Več o projektu lahko preberete TUKAJ

Slovenija mora omejiti čakalne dobe, zato je Ministrstvo za zdravje začelo s projektom obvladovanja čakalnih dob